เรื่องเล่าสั้นๆ12

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

ตอนนี้ผมอายุ 24 ปี เข้ามากรุงเทพฯ เมื่อปี 38 ตอนอายุ 20 ปี โดยเข้ามาทํ างานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ลืมบอกไป ว่าผม

เป็นคนจังหวัดลํ าปาง ฐานะทางบ้านก็พอมีกิน ไม่เดือดร้อน ส่วนประสบการณ์เสียวของผมนั้น เรื่องเกิดขึ้นเมื่อผม ทํ างานได้ 1

ปีเศษ ช่วงนั้นเป็นช่วงประเพณีสงกรานต์ ก็ได้กลับไปที่ลํ าปาง ไปเที่ยวและไปไหว้ทางญาติผู้ใหญ่ วันนั้นเป็นวันที่ 14 เมษายน

พอผมลงจากรถประจํ าทาง ก็ได้โทรติดต่อที่บ้านให้มารับที่สถานีขนส่ง ระหว่างที่โทรศัพท์ อยู่นั้น ผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง

โทรศัพท์อยู่ข้างๆ ตู้ที่ผมกํ าลังโทร เธอไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นเพื่อนเก่าผม เธอชื่อว่าแรพ ตอนนั้นเธอเรียนอาชีวะ ส่วนผมเรียนอยู่ที่

เทคนิคประจํ าจังหวัด ผมโทรศัพท์เสร็จก็เข้าไปทักเธอ แรพตกใจเล็กน้อย แต่พอรู้ว่าเป็นผม แรพก็ดีใจ ผมเลยชวนเธอไปดื่มนํ้ า

ที่ร้านแถวสถานีขนส่ง ผมรู้ว่าเมื่อก่อนแรพเคยแอบชอบผม แต่ตอนนั้น ผมรู้ว่าแรพมีแฟนแล้ว ผมก็เลยไม่สนใจ เห็นเป็นแค่

เพื่อน แต่ตอนนี้แรพบอกว่าเธอได้เลิกกับแฟนเธอแล้ว และตอนนี้ ก็กํ าลังหางานอยู่ด้วย ผมก็บอกเธอว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟน

เหมือนกัน วันนั้นเราตกลงกันว่าจะชวนกันไปกินเหล้า ที่ดิสโก้เทคที่ มีชื่อแห่งหนึ่งในลํ าปาง หลังจากแยกกันแล้ว ญาติผมก็มา

รับกลับไปที่บ้าน เย็นวันนั้นผมอาบนํ้ าแต่งตัวเสร็จ ผมตั้งใจว่า วันนี้เป็นไงเป็นกัน ต้องฟันแรพให้ได้ ผมนึกถึงสัดส่วนเธอเมื่อ

ตอนกลางวัน มันช่างแตกต่างจากเมื่อครั้งตอนเรียนอยู่ แรพเป็นคนผิวขาวสูง หน้าอกไม่ใหญ่มากนัก ผมเคยมองลอดช่องน่า

อกเธอ ขาวจริงๆ ครับเพื่อนๆ แต่ไม่รู้ว่าเนินสวรรค์ ของแรพจะเป็นอย่างไร ต้องให้โชคช่วยให้ผมได้เดินเล่นสังเกตพื้นที่คืนนี้ คืน

นั้นที่เทคแรพพาเพื่อนที่เป็นผู้หญิงไปด้วยอีก 3 คน ซึ่งผมเป็นผู้ชายคนเดียว ผมกินเหล้าเข้าไปมาก พอประมาณตี 2 ผมก็ฟุบลง

ที่โต๊ะ พอหลับๆ ตื่นๆ ผมสังเกต ว่าแรพกินเหล้าเก่งจริงๆ พอประมาณตี 4 เทคปิด แรพก็เรียกผมให้ตื่น เธอบอกว่าผมเห็นแก่ตัว

ให้เธอดื่มคนเดียว ดังนั้นให้ไปส่งเธอที่บ้านด้วย ตอนนั้นผมยังไม่สร่างเมา ผมเลยจํ าไม่ได้ว่าวันนี้ต้องฟันลูกเสือสาวให้ได้ เมื่อ

ไปส่งแรพที่หน้ารั้วบ้านผมก็จะเดิน ออกมา แต่แรพก็ดึงแขนผมเอาไว้ให้เข้าไปดื่มนํ้ าในบ้านก่อน และอ้างว่ารอให้เช้ากว่านี้ก่อน

ค่อยกลับก็ได้ ตอนนี้ไม่มีใคร อยู่บ้านไปเที่ยวต่างจังหวัด ผมก็เลยตามแรพเข้าไปในบ้าน แล้วนั่งบนที่เก้าอี้ สักครู่เธอก็เอานํ้ ามา

ให้ผมดื่ม หลังจากนั้น เธอก็ขอตัวไปอาบนํ้ า ผมรอจังหวะนี้มานาน เมื่อแรพเข้าห้องนํ้ า ผมก็สํ ารวจหารูที่ประตู ผมมองเข้าไป

ผมแทบไม่เชื่อสายตา ตัวเอง แรพกํ าลังนั่งฉี่อยู่ หันหน้าเข้ามาทางผม ผมสังเกตหอยของเธอช่างอูมมาก มีขนประปรายเล็ก

น้อย นมของแรพ เท่ากํ าปั้น หัวนมสีชมพู ผมเกิดอารมณ์เงี่ยนขึ้นทันที มือก็ลูบไปยังไอ้ใบ้ที่กํ าลังพองขึ้นไปมา ตอนนี้เธอกํ าลัง

ถูสบู่อยู่ครับ มือก็ถูที่นาผืนน้อยไปมา ผมเกือบระงับอารมณ์ไม่อยู่ แต่ก็ข่มใจกลับไปนั้งที่เก้าอี้ พอแรพอาบนํ้ าเสร็จก็มานั่งข้างๆ

ผม แรพบอกผมว่า เธอชอบผมมานานแล้ว แต่ติดที่แฟนเก่านั้นขี้หวง ยิ่งช่วงนั้นแรพทะเลาะกับเขาบ่อยมาก ผมก็บอกว่า ชอบ

แรพเหมือนกัน ซึ่งผมก็ต้องตอบไปอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ไม่ได้ชอบแรพเลย แต่ตอนนั้นอยากฟันแรพนี่ครับ จึงต้องพูดไป อย่างนั้น

และแรพยังถามต่อไปว่า ผมมาทํ างานที่กรุงเทพฯ มีแฟนหรือปล่าว ผมบอกว่าไม่มีและยังไม่เคยฟันผู้หญิง แรพไม่เชื่อ อ้างว่า

สาวกรุงเทพฯ สวยๆ ทั้งนั้น จะเป็นไปได้ไงที่ไม่เคย ผมไม่รู้จะบอกยังไงแล้ว ผมเลยรูปซิปกางเกงยีนส์ และงัดไอ้ปลาช่อนขนาด

7 นิ้ว ออกมาให้แรพดูซึ่งตอนนั้นมันใหญ่มาก เพราะผมพึ่งได้แอบดูแรพอาบนํ้ าเมื่อสักครู่นี้เอง แทนที่แรพจะตกใจหล่อนกับใช้

มือคลํ าที่ปลาช่อนแล้วรูดขึ้นลง และเธอบอกว่าอยากให้ปลาช่อนของผม ลงไปว่ายนํ้ าในนา ของเธอ ผมไม่ตอบอะไร ผมเข้าไป

กอดจูบเธอแล้วไซ้เธอที่ต้นคอ และใช้มือขยํ าที่หน้าอกเธอแรงๆ แรพบอกว่าไปเล่น ในห้องของเธอดี กว่า ผมก็ตามเธอไป พอเข้า

ห้องผมก็ผลักแรพลงที่เตียงทันที แรพบอกว่าของผมมันใหญ่ดี แรพชอบ พลางผมก็ถอดเสื้อและกางเกงของผม และดึงกางเกง

ของหล่อนรูดลงที่เท้า ไม่น่าเชื่อแรพไม่ได้ใส่กางเกงใน ผมมองไป ที่นาผืนน้อย มีหญ้าสีดํ าขึ้นอยู่ประปราย แต่ท้องนาของแรพ

ตอนนี้มีนํ้ าขังอยู่มาก ทํ าให้ไอ้ช่อนตัวเขื่องของผมยิ่งอยากลง ไปว่ายในนาของแรพมาก ผมไซ้ที่ซอกคอและเลื่อนมาดูดที่หัวนม

ของเธอทั้งสองข้าง ผมได้ยินเสียงแรพครางอยู่ในลํ าคอ เบาๆ และบอกว่าเสียวจะตายอยู่แล้ว ผมเลื่อนหน้าลงมาที่หอยของแรพ

และดูดเลียที่ติ่งของเธออยู่นาน หอยเธอมีกลิ่น สาบคาวกรุ่นๆ เสร็จแล้วผมก็เอาสากให้แรพเลีย แรพดูดแรงมากเธอทํ าอย่าง

ชํ านาญ ผมเสียวที่ปลายสากแปล็บๆ แทบจะพ่นพิษใส่ปากแรพ ส่วนมือผมก็ยังควานหาปูที่รูนาของเธออย่างเมามัน แรพบอก

ว่าเธอเสียวมากให้รีบทํ า ผมไม่รอช้า อ้าขาเธอและดันไอ้ใบ้เข้าไปอย่างง่ายดาย เพราะว่านํ้ าแรพออกมามาก ผมดันอยู่

ประมาณ 4-5 ที เธอบอกว่าเจ็บ เพราะ ไอ้ช่อนของผมหัวมันไปชนมดลูกเธอ ผมต้องลดความแรงลง จากนั้นผมถอดมันออกมา

และให้เธอขึ้นขย่มบ้าง เธอขย่ม เก่งมาก ตอผมแทบหัก สร้างความมันมากยื่งขึ้น ผมบอกว่าผมจะเสร็จแล้วให้แรพหยุดก่อน แต่

แรพบอกว่าก็จะเสร็จ เหมือนกัน เราก็เลยเร่งเครื่องอัดเต็มที่และเราก็ไปสวรรค์พร้อมกัน& lt;/FONT> ผมสังเกตเห็นหอยของแรพแดงบวม

มาก คงเป็นพิษของ ไอ้งูเห่า แรพบอกว่าหล่อนไม่เคยเสียวมากเท่าครั้งนี้ เช้าวันนั้นผมเล่นกับแรพอีก 3 ครั้ง กว่าจะกลับบ้านก็

ปาเข้าไปเที่ยงวัน แล้ว หลังจากเสร็จกามกิจ ผมสัญญากับแรพว่าสงกรานต์ครั้งต่อไป จะกลับมาให้แรพขย่มของผมอีกครับ ซึ่ง

ทุกครั้ง เราก็นัดกันทุกครั้งหากมีโอกาส และถ้ามีประสบกามครั้งต่อไป ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in เล่าเรื่องเสียว.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ