พ่นสเปรย์ที่อวัยวะเพศ

คู่แข่งยาไวอะกร้ามาแล้ว ศ. วอลเลซ ดินสมอร์ จากโรงพยาบาลรอยัลวิคตอเรีย ประเทศอังกฤษ พัฒนาสเปรย์ฉีดอวัยวะเพศชายที่ช่วยยืดระยะเวลาการหลั่งขณะมีเพศสัมพันธ์จาก ปกติอยู่ที่ 0.6 วินาที มาเป็น 3.8 นาที เพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 6.3 เท่า ศ. ดินสมอร์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ชายที่ประสบปัญหาหลั่งเร็ว แบ่งอาสาสมัคร 300 คนจากประเทศต่างๆ ในยุโรป ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 200 คนให้ใช้สเปรย์ “PSD502” จริง ส่วนกลุ่มสองมี 100 คนให้ใช้สเปรย์ที่ไม่ได้บรรจุตัวยาใดๆ การทดลองเริ่มโดย อาสาสมัครต้องสเปรย์ไปที่อวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์ 5 นาที และเมื่อหลังเสร็จต้องกดนาฬิกาที่จับเวลาไว้ ปรากฏว่า กลุ่มแรกมีระยะเวลากลุ่มเฉลี่ย 3.8 นาที กลุ่มที่สอง 1.1 นาที หมายความว่า กลุ่มที่ใช้สเปรย์จริงมีระยะเวลาหลั่งมากกว่าปกติ 6.3 เท่า ส่วนกลุ่มที่ใช้สเปรย์ปลอมมีระยะเวลาหลั่งมากกว่าปกติ เพียง 1.7 เท่า ศ. ดินสมอร์ กล่าวว่า “จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสเปรย์ “PSD502” ที่ใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์สามารถเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มเวลาในการมีเพศ สัมพันธ์ได้ดี ซึ่งอาสาสมัครของกลุ่มแรกส่วนใหญ่แล้วจะยกนิ้วให้สเปรย์ “PSD502” ว่ามีประสิทธิภาพดีเลิศ สำหรับการหลั่งเร็วหรือภาวะที่ฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลั่งให้นานพอ ที่ฝ่ายหญิงจะบรรลุจนถึงจุดสุดยอด สามารถทำให้ฝ่ายชายเกิดความเครียด ความผิดหวัง จนนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ และชายกว่า 40% เจอปัญหานี้ในบางช่วงของชีวิต

ชอบเรื่องนี้ไหม?
ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
Posted in บทความเพศศึกษา.

ไร้วาจาจะกล่าว