เต้า เต้า เต้า

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยสาว เด็กผู้หญิงจะเริ่มมีทรวดทรง ที่ผิดหูผิดตาเช่น มีสะโพกผายขึ้น ผิวพรรณเริ่มมี ความเนียนนุ่มนวลมากขึ้นและที่เห็นได้ชัดก็คือ เนินเนื้อบริเวณหน้าอกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า “เต้านม” “เต้านม”เป็นผลิตผล จากการทำงาน ของฮอร์โมน Estrogen เจ้าฮอร์โมน ตัวนี้จะมี ส่วนสำคัญมากในการ ที่จะทำให้ ขนาดของเต้านมเล็กหรือใหญ่ได้ คนที่มี ฮอร์โมน Estogen มากเต้านม ก็ อาจจะ มี ขนาดใหญ่กว่า คนที่มีฮอร์โมนน้อย และหน้าที่ ประการสําคัญของเต้านม คือการผลิตนํ้านม เมื่อหญิงนั้นเจริญพันธ์ เต็มที่ และจะมีบุตร เคยมีคำถามว่าการออกกำลังกายมากๆจะมีผลทำให้ขนาดเต้านมใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง คำตอบก็คือ ไม่มีผลเพราะการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กล้ามเนื้อ เกิดความแข็งแรง แต่ภายในเต้านมไม่มีส่วนของกล้ามเนื้ออยู่เลย ยกเว้นกล้ามเนื้อใต้ราวนมที่อาจจะโตขึ้นได้เล็กน้อย นอกจากฮอร์โมนจะเป็นตัวกำหนดขนาดของเต้านมแล้วกรรมพันธุ์ก็เป็น ส่วนสำคัญ เช่นครอบครัวที่แม่หรือเครือญาติที่เป็นผู้หญิงมีเต้านมใหญ่ ก็อาจจะทำให้คน ในตระกูลนั้น มีขนาดเต้านมที่ใหญ่ได้ นอกจากนี้ขนาดของเต้านม ยังขึ้นอยู่กับภาวะ โภชนาการ ในวัยเด็ก เด็กหญิง ที่ได้รับ อาหารอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ พวกโปรตีน จะมีเต้านมใหญ่กว่าเด็กที่ได้รับอาหารไม่ครบถ้วนหรือขาดโปรตีน เต้านมสองข้างอาจจะมีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะ ขนาดที่โตขึ้นเล็กน้อยของเต้านม อาจเกิดจากการสะสมของไขมัน แต่ส่วน ประกอบ หลักที่สร้างน้ำนมนั้น ผู้หญิงทุกคนมีเกือบจะเท่า ๆ กับเพราะฉะนั้นที่เคยมีการเข้าใจว่า ผู้หญิงที่มีเต้านมใหญ่จะมีน้ำนมให้ลูกมากกว่าคนที่มีเต้านมเล็กจึงเป็นความ เข้าใจที่ผิด ขนาดของเต้านมจะเติบโตได้เต็มที่ที่สุดเมื่อฮอร์โมน Estogen ในร่างกายได้ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ใช่โตขึ้นตามอายุเว้นเสียแต่ว่าจะมีการไป เสริมซิลิโคน หรือไปฉีดเพิ่มฮอร์โมนเพื่อช่วยให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถกินหรือฉีดฮอร์โมน เพศหญิงเพื่อให้เต้านมมีขนาดใหญ่ได้แต่ก็คงไม่มากนักและเมื่อหยุดกินหรือฉีด ฮอร์โมนขนาดของเต้านมก็จะเล็กลงเท่าเดิมได้

ชอบเรื่องนี้ไหม?
ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
Posted in บทความเพศศึกษา.

ไร้วาจาจะกล่าว