พลังเพศ…พลังฮอร์โมน

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

ผู้ชายทุกคนนั้นเท่าที่มีพลังทางเพศอย่างเหลือเฟือในวัยหนุ่ม ก็เป็นผลมาจากการมีระดับฮอร์โมนเพศชายในร่างกายในระดับสูงมาก เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปี เป็นต้นไป ลูกอัณฑะจะผลิตฮอร์โมนเพศชายออกมาในปริมาณที่สูงมากและจะคงระดับสูงๆ ไปจนถึงอายุ 25 ปี ก่อนที่จะคงระดับสูงสุดแบบนั้นไปจนอายุ 40 ปี ก่อนที่จะลดการผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลงจนชายวัยกลางคนเกิดการพร่อง ฮอร์โมนเพศชาย ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศตามมาด้วยจน คุณภาพชีวิตด้อยลงไป แท้ที่จริงแล้วฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนอกจากผลิตมาจากลูกอัณฑะแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะผลิตที่เนื้อเยื่อหลายชนิดในร่างกายของผู้ชายที่ สามารถจะผลิตได้ถ้ามีวัตถุดิบ หรือสารเริ่มต้นในการผลิต ซึ่งก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากต่อมหมวกไตที่เรียกกันว่าฮอร์โมน DHEAS โดยที่ ฮอร์โมน DHEAS นั้นจะถูกย่อยสลายในเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยสารย่อยสลายตามธรรมชาติในร่าง กายของคนเราที่เรียกว่า เอ็นไซม์ เปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเรียกกัน ว่า ฮอร์โมน DHT หรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวที่มีฤทธิ์แรงที่สุดเพื่อเพิ่มพลังเพศ มาทำความรู้จักฮอร์โมน DHEAS และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่จะทำให้มีพลังเพศพลังพิศวาสที่แสนจะเร้าใจ และสุขสมในบั้นปลายให้ละเอียดกันมากขึ้นจะดีกว่า… ในร่างกายของคนเรานั้นมีต่อมไร้ท่ออยู่มากมายหลายชนิดและต่อมไร้ท่อที่ มีความสำคัญต่อมหนึ่งก็คือ ต่อมหมวกไต หรือต่อม ADRENALGLAND ต่อมนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักอยู่เหนือไตทั้งสองข้างจึงเรียกว่า ต่อมหมวกไตทั้งที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ต่อมหมวกไตนั้นมีหน้าที่สำคัญในการสร้างและผลิตฮอร์โมน DHEAS ออกมา ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เมื่อผ่านเข้าสู่กระแสเลือดและไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสารย่อยสลายตามธรรมชาติในร่างกายที่ เรียกว่า “เอ็นไซม์” ย่อยสลายออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่จะผ่านการเปลี่ยนแปลงต่อไปจนกลายเป็น ฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์สูงสุดใน กระบวนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยกัน ขณะเดียวกันฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนบางส่วนที่แตกตัวมาจากฮอร์โมน DHEAS ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่า เอสโตรเจน ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เรียกว่า 17 เบต้า เอสตราไดออล ทั้งฮอร์โมนเพศชายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ฮอร์โมน DHT และฮอร์โมน 17 เบต้า เอสตราไดออล ที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมาจากสารต้นแบบเริ่มต้นตัว เดียวกันคือ ฮอร์โมน DHEAS จากต่อมหมวกไตนั่นเอง อาจกล่าวได้ว่าฮอร์โมน DHEAS นั้น นอกจากจะทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายคนเราแล้ว ยังมีหน้าที่ป้อนวัตถุดิบหรือสารต้นแบบที่เนื้อเยื่อในร่างกายจะนำไปผลิต เป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และฮอร์โมน 17 เบต้า เอสตราไดออล เพื่อความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกายของมนุษย์เราด้วย ฮอร์โมน 17 เบต้า เอสตราไดออล กล่าวได้ว่าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่มีอิทธิฤทธิ์แรง และเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วย ซึ่งจะช่วยทำหน้าที่ป้องกันการเสื่อมชราจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา แต่ที่สำคัญนอกจากนั้นก็คือ เป็นฮอร์โมนที่จะกระตุ้นความรัก ความเสน่หาที่จะตอบสนองต่ออารมณ์โรแมนติกที่รัญจวนใจและเร้าอารมณ์จนเกิด ความพิศวาสและอยากจะร่วมรักเป็นการตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติที่เป็น พื้นฐานของการดำรงเผ่าพันธุ์ เมื่อเกิดความรักแล้ว…ความพิศวาสก็ตามมา …จากการกระตุ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ แรงพอกันนั่นก็คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวแรงที่สุดคือ ฮอร์โมน DHT เป็นการประสานสอดคล้องในการทำงานของฮอร์โมนเพศสองชนิดที่ตั้งต้นการผลิตมา จากสารต้นแบบหรือวัตถุดิบเริ่มต้นตัวเดียวกันคือ ฮอร์โมน DHEAS จากต่อมหมวกไตนั่นเอง และจากผลของฮอร์โมนเพศดังกล่าวข้างต้นที่ช่วยทำให้พลังเพศของผู้ชาย อยู่ในระดับที่มีสมรรถนะสูงสุดจนสามารถที่จะประกอบกิจกรรมแห่งความพิศวาสให้ เกิดความสุขสมร่วมกันในจังหวะแห่งการถึงจุดสุดยอดนั้นร่างกายและจิตใจที่สุข สมก็จะทำให้เกิดการหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่า “เอนดอร์ฟิน” ออกมา ผลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสุขสม ผ่อนคลายหายเครียด นอนหลับสนิท และในห้วงนิทรารมณ์แห่งความสุขสมนั้นต่อมใต้สมองก็จะทำการผลิตฮอร์โมนที่ เรียกว่า GROWTH HORMONE ออกมา ทำให้สามารถที่จะคงความเป็นหนุ่มสาว และเรียกความหนุ่มกลับคืนมา เพราะฮอร์โมน GROWTH HORMONE จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย ผิวหนังเต่งตึงแจ่มใสเป็นประกายปราศจากรอยย่น ร่างกายเปี่ยมไปด้วยพลังงานพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและด้วย ใจเต็มร้อย ขณะเดียวกันเมื่อเกิดการนอนหลับสนิทต่อมใต้สมองก็จะผลิตฮอร์โมน TSH หรือ THYROID STIMULATING HORMONE ออกมาไปควบคุมการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ที่จะช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารที่ร่าง กายได้รับให้เป็นพลังงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เหลือพลังงานส่วนเกินไว้เป็นการรักษารูปร่างทรวดทรงให้มีรูปร่างสมชาย ชาตรี แน่นอนว่า เรื่องที่สำคัญที่สุดในขณะที่นอนหลับสนิทในความมืดนั้น ต่อมใต้สมองจะส่งสัญญาณผ่านทางฮอร์โมนที่มีชื่อว่า LH และ FSH ไปกระตุ้นลูกอัณฑะให้ผลิตตัวอสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงขณะเดียวกันก็จะผลิต ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายออกมาด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนั้นนอกจากมีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์และการมีอารมณ์พิศวาสรวมทั้งพลังเพศพลังหนุ่ม แล้ว บทบาทและหน้าที่ของฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนยังมีอีกมากได้แก่ • ช่วยด้านความจำ ป้องกันภาวะความจำเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ • ทำให้เกิดความคิดในทางบวก ไม่ซึมเศร้า มองโลกในแง่ดี แจ่มใส ร่าเริง • ตัดสินใจแม่นยำ กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว • ลดไขมันหน้าท้อง ป้องกันการลงพุง และลดไขมันในส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกาย • เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและพละกำลัง ทำให้มีพลังหนุ่มมาก เล่นกีฬาได้ดีขึ้น • ป้องกันโรคกระดูกบางและกระดูกพรุน ลดโอกาสการเกิดกระดูกหัก • อาจช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นการลดโอกาสการเกิดอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ และสมองอุดตันได้ เห็นประโยชน์ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแบบนี้แล้ว การเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพดีก็เป็น เรื่องจำเป็น เพื่อที่จะดำรงและคงสภาพของความเป็นหนุ่มออกไปให้ยาวนานที่สุด ซึ่งในอดีตอาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะ ศาสตร์และศิลป์ของการชะลอความชราที่เรียกว่า ANTIAGING MEDICINE เริ่มแพร่หลายและได้รับการยอมรับกันทั่วโลกแล้ว การเรียนรู้ที่จะรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เสริมแร่ธาตุ สังกะสี (ปริมาณ 25 มิลลิกรัมต่อวันเป็นอย่างน้อย) และวิตามินจำพวกเบต้า แคโรทีน (ประมาณ 6 มิลลิกรัมต่อวัน) ก็จะช่วยให้การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอยู่ในระดับสูงสุด การเข้านอนเร็วเพื่อให้หลับสนิทในเวลาเที่ยงคืนก็จะทำให้มีการผลิตฮอร์โมน เพศชายเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสร้างและการผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจะเริ่มต้นผลิตตอน เที่ยงคืนถ้าผู้ชายเจ้าของร่างกายผู้นั้นนอนหลับสนิทในห้วงเวลาดังกล่าว การนอนดึกตื่นสายแม้จะสามารถช่วยการอ่อนเพลียและเมื่อยล้าจากการทำงานได้แต่ จะไม่มีปริมาณฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนในระดับสูงที่จะช่วยเพิ่มพลัง เพศพลังหนุ่มแต่อย่างใด แน่นอนว่าสิ่งที่จะกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จำเป็นจะต้องอาศัยตัวกระตุ้นจากการกระทำที่ สม่ำเสมอคือ การมีเซ็กซ์เป็นประจำ และการออกกำลังกายเป็นประจำนั่นเอง และแล้วผลของความสมดุลของฮอร์โมนต่างๆ ก็จะเริ่มบังเกิดผลต่อพลังรัก…พลังพิศวาสของชายหนุ่ม และหญิงสาว จนเกิดการถ่ายทอดความรักผ่านทางภาษากายที่เรียบง่ายของการร่วมรัก ด้วยการประสานสอดคล้องในการเคลื่อนไหวของร่างกายที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง เดียว ถ่ายทอดพลังหยางแห่งความเป็นหนุ่ม…และพลังหยินแห่งความเป็นสาว โดยอาศัยอวัยวะที่เปรียบเสมือนลูกกุญแจที่ไขเข้าไปในแม่กุญแจ เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรักความอบอุ่น และความปรารถนาดีในกันและกันจากการสัมผัสที่ลึกซึ้ง ในห้วงเวลาแห่งความโรแมนติก จนสามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันร่วมกันที่เรียกว่า “จุดสุดยอด” …และหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่า “เอนดอร์ฟิน” ออกมาจนหลับไปในอ้อมกอดของกันและกันสู่นิทรารมณ์อันแสนสุขเพื่อที่จะให้ร่าง กายทำหน้าที่…ผลิตฮอร์โมนของความรักใคร่ออกมาใหม่ !!!

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ