อาหารบำรุงกาม

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

อาหารบำรุงกาม กามารมณ์ดูจะเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุ ษย์ปฐมบรมกษัตริย์ต้นกำเนิดราชวงศ์จิ๋นแห่งประเทศจีน เคยตรัสกับหมอหลวงประจำราชสำนักว่า “ชีวิตยืนยาวจะมีประโยชน์อันใด หากปราศจากการร่วมเพศ”การขาดหาย เสื่อมสภาพ ถดถอยหรือสูญเสียความสามารถเชิงกามา ทำให้หลายคน – โดยเฉพาะชายชาตรี แทบจะกระอักเลือดตาย กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาทีเดียว เคยมีข่าวบางคนถึงกับโหม่งโลกฆ่าตัวตาย ดังนั้น เมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือมีผู้อวดอ้างรักษากามเสื่อมได้ ผู้คนก็จะแห่แอหนไปซื้อหาหรือรับบริการกันคับคั่งอุ้ง ตีนหมี เขากวางอ่อน จู๋เสือ นอแรด หอยนางรม โสมเกาหลี และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะจาระไนต่อไปในบทความนี้ถูกจัดเป็นอาหารบำรุงกาม หรือยาโป๊วอันลือชื่อกามเสื่อม การเสื่อมสมรรถนะทางเพศ เป็นปัญหาที่มีมาพร้อมกับมนุษย์เมื่อปัญหาเกิด ทางแก้ปัญหาก็มีตามมามากมายตั้งแต่โบราณกาล ในรูปของอาหารบำรุงกาม ยาโป๊ว อุปกรณ์ เทคนิค การบำบัดบรรเทารักษาด้วยวิธีต่าง ๆ มากมายหลายรูปแบบตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นยาโป๊วของจีน แมลงวันสเปนของยุโรป กล้วยดองน้ำผึ้งของไทย บางชนเผ่าก็มีตำรับพิสดารเหลือเชื่อ เช่น ใช้น้ำดีสุนัขทาอวัยวะเพศ หรือถูอวัยวะเพศชายด้วยน้ำอสุจิอูฐเพื่อกำหนัดสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา เคยออกประกาศเรื่องผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มถูกต้มตุ๋นง ่ายเป็นพิเศษ หนึ่งในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์เพิ่มพลังเพศ หรือเพิ่มเสน่ห์ทางเพศ คุณผู้อ่านอาจเคยพบเห็นบ่อยตามหน้าโฆษณานิตยสารสตรี ทำให้กระชับโดยไม่ต้องผ่าตัด ครีมผัวหลง ลูกกลอนโด่ไม่รู้ล้ม ยาม้ากระทืบโรง อะไรทำนองนี่ หรืออาจเป็นอุปกรณ์เสริมทรวงอก หลอดแก้วสุญญากาศเพิ่มขนาด สำนักงานคระกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา เคยประกาศเป็นทางการว่าไม่มียาปลุกเซ็กซ์ในโลก สวนทางกับความเชื่อและความต้องการของชาวบ้านโดยเฉพาะชายชาตรีทั ้งหลายพิจารณาดูแล้ว ผู้ที่ต้องการเสาะหายาหรือวิธีเพิ่มพลังเพศ แบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มหนึ่ง มีปัญหาด้วยสมรรถภาพ ต้องการฟื้นฟูดังเดิมกับอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นพวกที่สมรรถภาพดีอยู่แล้ว แต่ยังอยากเพิ่มให้มาก ถี่ บ่อย ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกกลุ่มแรกดูน่าเห็นใจ และควรได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ ส่วนกลุ่มที่สองต้องบอกว่าใจเย็นนะโยม ยึดทางสายกลางไว้ ชีวิตมนุษย์มิได้มีแค่เรื่องบนเตียง สิ่งกระตุ้นกำหนัดกล่าวกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งดวงจันทร์ก็สามารถกระตุ้นอารมณ์เพศได้ คุณว่าจริงไหมล่ะ นั่งริมทุ่งกับคู่รัก มองดูพระจันทร์เต็มดวง แค่นี้เลือดลมก็สูบฉีดแทบกลั้นไม่อยู่ ดังนั้นสิ่งบำรุงกำหนัดที่มนุษย์ใช้กันในลักษณะความเชื่อพื้นบ้ านจึงมีหลากหลาย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ยา กลิ่นหอม เสียง ภาพเทคนิค วิธีการหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ผู้ใช้เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มสมรร ถนะทางเพศได้บางชนิดเพิ่มอารมณ์ บำรุงกำหนัด บางชนิดเพิ่มความแข็งแกร่งของชายชาตรี เพื่อความสุขที่แข็งขันเนิ่นนานสอง มุมมองตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา สหรัฐอเมริกา สิ่งบำรุงกำหนัดที่รู้จักกันในโลกนี้ ล้วนเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่ความจริง และไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนมีการ ศึกษาพบว่าสิ่งบำรุงกำหนัดเกิดในโลกไม่น้อยกว่า 5,000 ปี ทั้งในรูปของพืชสมุนไพร ยา และเวทมนตร์คาถา บางตำรับใช้กรรมวิธีหรือสารที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรง แต่ก็ยังมีคนชอบลองหลักการทดแทน คือการทดแทนอวัยวะที่เสื่อมด้วยอวัยวะสัตว์ที่ทรงพลัง เช่น กินตับบำรุงตับ กินเลือดบำรุงเลือด กินจู๋ลิง สุนัข เสือ ช้าง เพื่อบำรุงความเป็นชาย แม้กระนั้นก็ ยังไม่มีใครกล้าฟันธงว่าความเชื่อของชาวบ้านผิด ไม่มียาบุรงกำหนัดใด ๆ ในโลก เพราะดังที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาทางเพศหลายคนเคยกล่าวว ่า เซ็กซ์เป็นเรื่องของสมอง 99% และตรงหว่างขาเพียง 1%ดร. รุธ เวสท์ไฮเมอร์ ผู้มีชื่อเสียงเรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศกล่าวว่าอวัยวะเพศ ที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่หว่างขา แต่อยู่ในกะโหลกของคุณพูดง่าย ๆ ว่าเซ็กซ์ เป็นเรื่องของสมอง ความคิด จินตนาการ และอารมณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซ็กซ์ จึงเกี่ยวข้องกับอารมณ์มนุษย์อันแสนล้ำลึก ดังที่สุนทรภู่กล่าวว่า “ยากแท้หยั่งถึง” งานวิจัยสองชิ้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับโสมเพิ่งพลังเพศอาจให้ผลตร งกันข้ามสิ้นเชิง ขึ้นกับอารมณ์ผู้ถูกวิจัย สภาพแวดล้อมของสถานที่วิจัย และอื่น ๆ มากมายบางครั้งสารบางตัวอาจเพียงแค่ทำให้อารมณ์สงบหรือ อารมณ์ดีขึ้น และผลที่ตามมาคือความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น จึงถูกทึกทักเอาว่าเป็นยาบำรุงกำหนัดในมุมมองของแพทย์ แผนจีน ตำรับยาโป๊วหรือยาบำรุง จะมีลักษณะ 4 บำรุงคือบำรุงพลัง บำรุงเลือด บำรุงหยิน และบำรุงหยาง ยาบำรุงกามมักเป็นยาบำรุงหยาง เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชายตำราแพทย์ไทยเชื่อว่าอาหาร รสร้อนบำรุงกำหนัด และแพทย์แผนตะวันออกส่วนใหญ่เชื่อว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายจะท ำงานได้ดีต่อเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพสมดุล ผู้เขียนขอเล่าถึงสิ่งกระตุ้นกำหนัดที่เป็นที่รู้จักและใช้กันต ามความเชื่อพื้นบ้าน เพื่อการเรียนรู้โดยสรุปดังนี้ อาหารอาหารกระตุ้นกำหนัดมีหลากหลาย ทั้งจากพืชและสัตว์Theopharastus แพทย์สมุนไพรชาวกรีกเมื่อ 2,400 ปีที่แล้ว เคยแนะนำตำรับใบของต้นแมนเด็รคแช่ในน้ำส้มสายชู เชื่อว่าแมนเดร็คมีสารกระตุ้นให้คึกคัก เช่นเดียวกับตำราอินเดียโบราณใช้ ส่วนผสมของพริก พริกไทย น้ำผึ้งและแมนเดร็คApicius ซึ่งเป็นแพทย์สมัยจูเลียส ซีซาร์ แนะนำให้ตุ๋นเม็ดสน หัวหอม และสมุนไพรอีกหลายชนิด มนุษย์ใช้ทั้งสัตว์และพืชเป็นยากระตุ้น กำหนัดสัตว์< BR>

 • เชื่อว่าเทวีแห่งอะโฟรไดท์ถือกำเนิดใน ทะเล อาหารทะเลหลายชนิดจึงได้รับความนิยมว่ากระตุ้นพลังทางเพศได้ เช่น ไข่ปลาคาเวียร์ หอยนางรมดิบ กุ้งมังกร เนื้อปลาทะเล
 • ไข่ปลาคาเวียร์เป็นสัญลักษณ์ของการมีลูกดก หายากราคาแพง นิยมกินร่วมกับแชมเปญซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้ระดับหนึ่ง
 • ส่วนหอยนางรมนั้นเชื่อกันว่ามีแร่ธาตุสังกะสีปริมาณสูง คนที่ขาดสังกะสีจะมีเชื้ออสุจิอ่อนแอ จึงเชื่อว่าสังกะสีช่วยบำรุงเครื่องเพศ
 • ตำรายาจีนระบุ ว่าม้าน้ำมีคุณสมบัติบำรุงเพศ ช่วยบำรุงหยาง ทำให้ม้าน้ำถูกจับไปทำยาจีนจนแทบจะสูญพันธุ์
 • อวัยวะของ สัตว์ก็มีบทบาทสำคัญในตำรับยาบำรุงพลังทางเพศเช่นกัน โดยเฉพาะตำรายาจีน เชื่อว่าอวัยวะเพศหรือจู๋ของสัตว์หลายชนิดจะมีพลังพิเศษช่วยเพิ ่มพลังเพศได้ ไม่ว่าจะเป็นจู๋ของเสือ ช้าง สุนัข นาก แมวน้ำ จระเข้
 • เสือเป็นสัตว์แข็งแรงและทรงพลังในป่า ส่วนนากและแมวน้ำดำน้ำได้อึดทนนาน จึงเชื่อว่าจะทำใช้รักษาภาวะหลั่งเร็ว แก้อาการนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ
 • ในทางวิทยาศาสตร์ แม้อวัยวะเพศของสัตว์โดยเฉพาะลูกอัณฑะจะมีฮอร์โมนเพศหลงเหลืออย ู่บ้าง แต่เมื่อสัตว์ตาย อวัยวะถูกปรุง แปรสภาพ ต้ม ตุ๋น ย่าง อบ บดเป็นผง ฮอร์โมนเหล่านั้นก็เสื่อมสภาพ ไม่แสดงสรรพคุณใด ๆ อีกต่อไป
 • แต่บางคนอาจมีประสบการณ์ใช้แล้วได้ผลดีในระยะ แรก เป็นเพราะ “อวัยวะเพศที่สำคัญที่สุดคือสมองของคุณเอง”
 • < /UL>เมื่อคุณเชื่อว่าได้ผล มันก็ได้ผล
  • นอกจากอวัยวะเพศสัตว์ต่าง ๆ ตำรายาจีนยังใช้เนื้อแพะ เนื้อกวาง เขากวางอ่อน กั๊บไก้หรือตุ๊กแกจีน รกแห้ง (จีห่อเชีย) ตั้งถั่วแห่เช่า (ซึ่งตามความเชื่อของจีนเป็นสมุนไพรที่เป็นสัตว์ในหน้าหนาว และเป็นหญ้าในหน้าร้อน)
  • ส่วนทางญี่ปุ่นเชื่อว่า เนื้อปลาไหลทะเลดิบ (Unagi) มีฤทธิ์กระตุ้นกามได้เช่นกัน
  • ในปลายศตวรรษที่ 19 ทหารฝรั่งเศสที่ประจำในแอฟริกาเหนือเกิดอาการโด่ไม่รู้ล้มหลังก ินขากบทอด ชาวฝรั่งเศสจึงนิยมกินขากบ เมื่อต้องผจญศึกกาม พบต่อมาว่ากบพวกนี้กินแมลงชนิดหนึ่งคล้ายแมลงวันสเปนซึ่งมีสารพ ิษทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว
  • แมลงที่มีชื่อเรื่องเป็นยา กระตุ้นกำหนัดอันหนึ่งนั้น ชายทั้งหลายต่างเคยได้ยินชื่อทิงเจอร์ขาวหรือแมลงวันสเปน หยดใส่ในเครื่องดื่มทำให้เกิดอารมณ์เพศรุนแรง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดสิ้นเชิง แมลงวันสเปนมีสารชื่อ Cantharidins ทำให้ทางเดินปัสสาวะระคายเคืองอย่างแรง คันคะเยอจนอวัยวะเพศแข็งตัว แสบร้อน โดยไม่ได้กระตุ้นอารมณ์เพศ
  • ในเมืองไทยมีแมลงชนิดหนึ่ง คล้ายแมลงวันสเปน ชื่อ “ด้วงไฟ” มีสารตัวนี้แรงมากถึงขนาดทำให้คนกิน ตายมาหลายรายแล้ว
  • ไข่ไก่ น้ำผึ้ง และนมผึ้ง หรือรอยัล เจลลี่ ก็ถูกยกย่องว่าเป็นสารกระต้นกำหนัดเช่นกัน หนุ่มสาวชาวสเปนฉลองคืนฮันนีมูนด้วยไวน์น้ำผึ้ง เพิ่มความคึกคักในวันแห่งความสุข ในน้ำผึ้งมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว วิตามิน และเกลือแร่ ที่อาจช่วยให้คู่บ่าวสาวสดชื่นได้รวดเร็ว หลังจากที่ต้องเสียพลังอย่างหักโหม
  พืชสำหรับอาหารกระตุ้น กำหนัดจากพืชก็มีมากมายไม่แพ้กัน เมล็ดพืชเปลือกแข็งจำพวกเกาลัด อัลมอนด์ มะคาเดเมีย ก็ได้รับความนิยมมากว่าศตวรรษ กล่าวให้เป็นวิทยาศาสตร์ เมล็ดพืชพวกนี้มีวิตามินอีสูงกว่าอาหารอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการขาดวิตามินอี ทำให้สัตว์ทดลองเป็นหมัน
  • สำหรับผลไม้ มีหลากหลายที่ขึ้นชื่อว่ากระตุ้นอารมณ์เพศได้ในแง่มุมใดแง่มุมห นึ่ง เช่น แอปริคอม กล้วย อินทผลัม มะเดื่อ องุ่น มะม่วง พีช ทับทิม สตรอเบอร์รี่
  • รากพืชกระตุ้นกำหนัดได้แก่ แครอต โสม มันเทศ โดยเฉพาะโสมเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในทางตะวันออก
  • เชื่อกัน ทั่วไปว่า อาหารรสร้อนกระตุ้นกำหนัด ดังนั้นเครื่องเทศรสร้อนทั้งหลายจึงถูกนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นพริกชี้ฟ้า กระเทียม หอม พริกไทย กานพลู ขิง ชะเอม จันทร์เทศ หญ้าฝรั่น โหระพา แมงลัก อบเชย ยี่หร่า
  • อาหารอื่น ๆ เช่น ช็อกโกแลต มีสารพีนิลเอทิลามีน ช่วยให้อารมณ์แจ่มใส โรแมนติก มีตำนานเล่าว่าช็อกโกแลต มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับวิถีชีวิตของชาวมายา ช็อกโกแลตได้รับความนิยมใช้ดื่มในพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีทางสั งคมของชาวมายาระดับสูง กษัตริย์แห่งแอซเทคพระนาม “มอนเทซูมา” ทรงเชื่อว่าช็อกโกแลตเป็นยาปลุกกำหนัด ถึงกับเสวยวันละ 50 จอก
  เครื่องดื่มประชาชนทุกแห่งในโลก ล้วนรู้จักใช้แอลกอฮอล์กระตุ้นอารมณ์เพศมานานหลายศตวรรษ แอลกอฮอล์ในปริมาณต่ำถึงปานกลางช่วยลดความวิตกกังวล ทำให้พร้อมรักพร้อมรบมากขึ้น แต่ถ้ามากเกินไปมันจะกดสมอง ทำให้คุณง่วงนอน อยากหลับ อารมณ์เพศหดหาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มในช่วงเวลาแห่งความรักคือเบียร ์ แชมเปญ สุราชงอ่อน ๆ สาเก หรือเหล้าพื้นเมืองทั่วไป เหล่านี้คืออาหารที่เชื่อว่าช่วยบำรุงกามทำให้คืนแห่งความรักสม บูรณ์พร้อมยิ่งขึ้น คนส่วนใหญ่เลือกใช้ตามความเชื่อถือ ไม่มีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนความเชื่อเหล่านี้ แต่กระนั้นก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน เพราะหาง่าย ไม่มีพิษภัย ทดลองได้ด้วยตนเอง ส่วนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องของจิตใจ สารอาหารกับสุขภาพทางเพศ อย่างไรก็ตามในทางโภชนาการ แม้เราจะยังไม่พบอาหารใด ๆ ที่มีฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดโดยตรง แต่เราก็พบว่ามีอาการเกือบ 300 ชนิดที่มีฮอร์โมนเพศหรือสารที่มีผลต่อฮอร์โมนเพศ ทำให้ระดับฮอร์โมนสูงขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อพลังเพศ การตั้งครรภ์ ประจำเดือน มะเร็งบางชนิดที่ไวต่อระดับฮอร์โมนเพศการกินอาหารจำพวก รำข้าว ผักกาด ผักคะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ถั่ว และแอลกอฮอล์ อาจทำให้ระดับฮอร์โมนเพศที่ชื่อ “เอสโทรเจน” เพิ่มปริมาณมากขึ้น และอาหารจำพวกไขมันก็มีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศเช่นกัน ไม่ว่าอาหารบำรุงกามในความเชื่อของชาวบ้านจะได้ผลมากน้อยเพียงใ ด ต่อไปนี้คือผลของอาหารต่อระบบสืบพันธุ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจ น์แล้วว่าจริงอาหารไขมัน สัตว์ในภาพยนตร์ เราอาจเห็นภาพมนุษย์ถ้ำตัวยักษ์ ยกน่องวัวเคี้ยวกร้วม ๆ ปากเป็นมันแผล็บต้องเอามือปาดน้ำมันเช็ดชายผ้าหรือเคราตัวเอง ก่อนจะร่วมรักกับสาวในถ้ำอย่างฮึกเหิม เติมด้วยพละกำลังเหล่านั้นเป็นเพียงภาพลวงตา การกินเนื้อติดมันไม่ช่วยให้ความเป็นชายคึกคัก งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า อาหารมัน จะทำให้แรงขับทางเพศลดลง โดยอาหารมันจะลดปริมาณฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอโรน” ในกระแสเลือดลดถึง 50%ผลงานการวิจัยของศาสตราจารย์ เวย์น ไมเคิล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาต่อมไร้ท่อ พบว่าการกินอาหารหนักเนื้อและไขมันก่อนร่วมเพศ อาจทำให้ผู้ชายตกอยู่ในภาวะมะเขือเผาเอาได้หากว่ามื้อ ก่อนร่วมรัก เป็นชีสเบอร์เกอร์ ไก่ทอด เสือร้องไห้ ขาหมู มันฝรั่งทอด ตบท้ายด้วยไอศกรีม อารมณ์เพศอาจหดหายตั้งแต่ยังไม่ถอดผ้าสำหรับผู้หญิง อาหารไขมันมีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศ “เอสโทรเจน” ในทางบวก กินไขมันมาก เอสโทรเจนจะถูกผลิตมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน มะเร็งเต้านมจะลุกลามรวดเร็วเมื่อระดับเอสโทรเจนสูง หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจึงควรลดไขมันลง อาหารกับน้ำอสุจิ< /B>หากฝ่ายชายเป็นหมัน เพราะน้ำอสุจิอ่อนแอ มันอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นเพราะน้ำอสุจิมีปริมาณน้อย ตัวอสุจิมีปริมาณน้อย อ่อนแอ พิการ หรือข้นจับตัวแน่นเกินไป เรียกเป็นภาษาแพทย์ว่า Agglutination ทำให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่ได้ช้า พบมากเมื่อผู้ชายแก่ตัวลง โดยทั่วไป ตัวอสุจิของเด็กชายวัยรุ่นจะแข็งแรงเคลื่อนที่เร็ว แต่หลังอายุ 24 ปีมันจะเริ่มเคลื่อนที่ช้าการศึกษาชิ้นหนึ่ง เทียบความสามารถของตัวอสุจิเด็กหนุ่ม 18 ปี กับชาย 45 ปี พบว่าตัวอสุจิของชายมีอายุ จะเคลื่อนที่ช้าลง 30% อ่อนแอผิดปกติเพิ่มขึ้น 50% และตายเพิ่มขึ้น 50% ดังนั้นชายสูงอายุ 3 ใน 4 จะเป็นหมัน พบว่าวิตามินซี สามารถชุบชีวิต ดึงความแข็งแรงกลับคืนให้น้ำอสุจิได้ การขาดวิตามินซีรุนแรง ก่อผลร้ายต่อลูกอัณฑะดร. วิลเลียม เอ. แอริส แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เท็กซัส ทดลองให้ชายสูงวัยที่มีภาวะน้ำอสุจิจับตัวแบบ Agglutination กินวิตามินซีขนาด 1,000 มิลลิกรัมติดต่อกันนาน 60 วัน ผลปรากฏว่าปริมาณน้ำอสุจิมากขึ้น และคุณภาพของตัวอสุจิดีขึ้นน่าพอใจ และผู้ร่วมโครงการทุกคนสามารถทำให้ภริยาตั้งครรภ์ได้อีกครั้งหน ึ่ง ขณะที่กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้กินวิตามินซีเพิ่มพิเศษ ไม่สามารถทำให้ภริยาตั้งท้องได้แม้แต่รายเดียว กามารมณ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ร้อยละเก้าสิบเกิดที่หว่างหูทั้งสองข้าง มีเพียงร้อยละสิบเกิดที่หว่างขา กามารมณ์สมบูรณ์แบบจึงมิใช่แค่การเสียดสีถูไถ หรือการแข็งขันเป็นต้นเสาโด่ไม่รู้ล้ม นกเขาขันจู้ฮุกกรูทั้งวันทั้งคืนปราชญ์แห่ง เต๋า ซู นุ นักคิดชาวจีนเมื่อหลายพันปีก่อน กล่าวคำสอนเตือนใจไว้ว่า การยึดหนทางเต๋าทำรักอย่างผิด ๆ ย่อมก่อให้เกิดความอ่อนเพลีย บุรุษผู้รู้จักเต๋าแห่งการทำรัก เปรียบเสมือนพ่อครัว รู้จักผสมรสทั้ง 5 เข้าด้วยกันจนได้อาหารอันโอชะส่วนบุรุษผู้ไม่รู้จัก เต๋าแห่งการทำรักนั้น จักตายก่อนวัยอันสมควร โดยมิได้มีโอกาสชิมรสรักอย่างแท้จริงอย่าลืม อวัยวะเพศที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่หว่าง …แต่อยู่ใน “กะโหลก” ของคุณ< /P>

  ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ