13 ลีลาร้อน

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

13 ลีลาร้อน Sex is nature.Sex is why we are here.Sex is what make roses bloom.We eat we sleep and we have sex.ชารอน สโตนเซ็กส์เป็นธรรมชาติ…เป็นเหตุผลที่ทำ ให้คนเรามาเกิด เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ดอกกุหลาบบาน เรารับประทาน เรานอน แล้วเราก็ร่วมรักกัน แต่การจะร่วมรักกันอย่างสุขสมนั้นจะต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ มีเรื่องราวที่สาวหนุ่มสองคนที่จะร่วมรักกันอย่างสุขสมต้องเรีย นรู้อีกมากมาย 13 ท่วงท่าลีลารักที่จะบรรเลงบทเพลงแห่งความพิศวาสต่อไปนี้แม้เป็น ท่วงท่ามาตรฐานแต่รับรองว่า ทำให้ร้อนเร่าจนนึกไปว่ากำลังอยู่บนเตียงไฟนั่นเชียว มิชชันนารี เป็นท่วงท่าที่หนุ่มสาวใช้ร่วมรักกันมากที่สุด แม้ว่าบางคนจะบอกว่าเป็นท่วงท่าที่ทำให้ผู้หญิงไปถึงดวงดาวได้ช ้า และผู้ชายมักจะหลั่งเร็วก็ตามเป็นท่าที่ผู้ชายอยู่ด้าน บนหรือ Man On Top และผู้หญิงเป็นฝ่ายรองรับอยู่ด้านล่างมีประวัติศาสตร์ ของท่วงท่าร่วมรักนี้บอกต่อๆ กันมาว่า นานมาแล้วเมื่อคณะนักสอนศาสนาคริสต์ได้เดินทางไปยังหมู่เกาะฟิจ ิเพื่อที่จะเผยแพร่ศาสนา ได้ค้นพบว่าพวกชาวเกาะทั้งหลายไม่ได้สนใจที่จะมารับฟังข้อคิดดี ๆ ของศาสนาเลย กลับมัวแต่ร่วมรักกันในหลากท่วงท่าลีลาพิศวาสอย่างมีความสุขและ เมามันในอารมณ์ คณะนักสอนศาสนาดังกล่าวจึงเดินทางเข้าเฝ้ากษัตริย์และลอบบี้จน กษัตริย์ยอมออกกฎหมายว่า…ต่อไปนี้ชาวเกาะทุกคนจะสามารถร่วมรั กกันได้ท่าเดียวคือ ผู้หญิงนอนหงายราบและผู้ชายเป็นฝ่ายปฏิบัติการอยู่ด้านบน ห้ามร่วมรักกันในท่าอื่นจะได้ไม่หมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์มากจนเ กินไป…จึงได้มีการเรียกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ นักสอนศาสนาว่า “ท่ามิชชันนารี” จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ01 ในท่ามิชชันนารีนี้มาตรฐานจะเป็นการที่ฝ่ายหญิงนอนหงายราบ แยกขาสองข้างออกจากกันเพื่อเปิดประตูสวรรค์ให้ชายหนุ่มเข้าไปสั มผัสรักในแง่มุมที่สอดรับซึ่งกันและกัน ซึ่งในท่านี้บางครั้งอาจมีการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานก ารณ์ได้ถ้าอยากมีบุตรง่ายๆ ควรจะหาหมอนมารองบริเวณแก้มก้นเพื่อให้มุมของช่องคลอดชันขึ้น และควรจะชันขาทั้งสองข้างขึ้น แยกหัวเข่าออกจากกันเพื่อให้ปฏิบัติการส่งถ่ายตัวอสุจิเป็นไปได ้โดยง่าย รวมทั้งเขาสามารถที่จะหลั่งน้ำอสุจิไว้ได้ลึกที่สุดใกล้ปากมดลู กที่อยู่บริเวณของก้นช่องคลอด และหลังจากเขาหลั่งแล้ว ควรจะนอนในท่าชันขาดังกล่าวอีก 30 นาที เพื่อให้น้ำอสุจิละลาย ตัวอสุจิจะได้แหวกว่ายเข้าไปในมดลูกได้โดยง่าย 02 และถ้าคุณผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดได้ยาก ควรจะให้เขาคนนั้นทาบทับลงบนตัวคุณโดยให้เขายกตัวขึ้นสูงจนระดั บสะโพกของเขาอยู่ที่ระดับเหนือเชิงกรานของฝ่ายหญิง แล้วทาบทับกันแนบสนิท ในท่วงท่าซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “Coital Alignment” หรือ “CAT” ในท่วงท่าที่บริเวณลำตัวช่วงกลางทับกันแนบสนิทแบบนี้ ถ้าเขากระทำการเคลื่อนของรักของหวงเข้าออกโดยอาศัยกล้ามเนื้อขอ งช่วงท้องและสะโพกช่วยโดยไม่ขยับกายส่วนอื่นแล้ว อวัยวะของเขาจะเสียดสีสัมผัสตั้งแต่ปุ่มคลิตอริสปลายเปิดของท่อ ปัสสาวะ และจีสปอทที่เป็นศูนย์รวมประสาทสัมผัสทางเพศไปในขณะเดียวกันเลย ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้น เพียงแต่ในท่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนร่วมกันเป็นประจำ จนสามารถที่จะประสานการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันเพื่อที่จะไปถึ งฝั่งฝัน ลองดูนะแล้วจะรู้ว่าฝันนั้นก็เป็นจริง 03 สำหรับคุณผู้หญิงที่ปากทางรักยังเปิดขยายไม่เต็มที่ การนอนหงายชันขาขึ้นโดยให้สะโพกอยู่ปริ่มๆ บริเวณเตียงนอนหรือขอบโซฟา จะทำให้เขาคนนั้นเห็นปากทางสวรรค์ได้ดีขึ้น และสามารถยกพลเข้าไป ภายในประตูเมืองที่เปิดรอคอยความรักของเขาอยู่ได้อย่างไม่ยากเย ็น รวมทั้งเป็นท่วงท่าที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่รูปร่างค่อนข้างสมบ ูรณ์ เจ้าเนื้อ หรือสะโพกใหญ่ด้วยมณโฑนั่งแท่น …Woman On Topคุณหมอสุกมล วิภาวีพลกุล ได้เขียนหนังสือชื่อเพศศึกษาฮาสุดขีดและได้บัญญัติศัพท์ของท่วง ท่าที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายกระทำอยู่ด้านบนว่าเป็นท่ามณโฑนั่งแท่น ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นชื่อท่วงท่าที่ทำให้เ ป็นภาพพจน์เชื่อไหมว่าท่าผู้หญิงอยู่ด้านบนนี้ เป็นท่าของการร่วมรักที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด และเป็นท่าที่ทำให้ผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายและเร็วที่สุด แต่เป็นท่าที่ทำให้ตั้งครรภ์น้อยที่สุด เช่นกัน04 ในท่วงท่าลีลารักแบบนี้ผู้ชายจะเป็นฝ่ายนอนหงาย และตั้งอาวุธประจำกายขึ้นรับการปฏิบัติการอันสุนทรีของสาวคนรัก ซึ่งจะนั่งอยู่ในท่านั่งยองๆ จะเป็นหันหน้าเข้าหากัน หรือจะหันหน้าไปคนละทางก็ได้ ในท่านี้ผู้หญิงจะสามารถควบคุมมุมตกมุมกระทบ รวมทั้งความแรงและความเร็ว ความถี่ของการเสียดสีแห่งรัก ทำให้ได้อรรถรสเพิ่มขึ้นและลดความกังวลใจลงไปได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ถ้าพวกเธอรู้จักการเบ่งเบาๆ เหมือนเบ่งถ่ายอุจจาระ จะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อโดยรอบช่อง คลอดคลายออกจนเธอสามารถที่จะสวมลงไปบนของรักของหวงของเขาได้อย่ างสะดวกสบายและอาจจะพลิกแพลงปรับปรุงเพื่อเพิ่มอรรถรสได้…05 แทนที่ผู้ชายจะนอนหงาย อาจจะครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงพนักเตียงแล้วเธอนั่งหันหลังให้เขา สวมกอดขณะที่เธอปฏิบัติการก็ได้ โดยแบบนี้เขาสามารถที่จะใช้มือของเขาสัมผัสกับทรวงอก ท้องน้อยของเธอซึ่งจะช่วยให้อารมณ์พิศวาสกระเจิดกระเจิงเพิ่มขึ ้น06 อาจจะเป็นท่านั่งหันหน้าเข้าหากันก็ได้เช่นกัน โดยให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเคลื่อนกายปฏิบัติการและฝ่ายชาย เคลื่อนไหวประสานสอดรับสัมผัสรักอันสุนทรี 07 บางคนอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวในแนวราบของอวัยวะส่วนนั้น ในขณะที่หันหน้าเข้าหากันในท่านั่งก็เป็นได้ จะพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ลองหารือร่วมกันก่อนนะ…จะบอก ให้คุกเข่ารอรัก…ด็อกกี้สไตล์ ไม่รู้ใครไปให้ชื่อที่ไม่เป็นทางการของการร่วมรักใน ท่วงท่า Knee-Chest Position ว่า “ท่าด็อกกี้” ซึ่งเป็นท่าร่วมรักของเพื่อนสนิทของคนหรือสุนัขนั่นเอง ทำให้ผู้หญิงหลายตัวหลายคนไม่ยอมให้ชายหนุ่มของเธอร่วมรักในท่ว งท่านี้ เพราะเธอคิดมากไปว่าไปกระทำการเหมือนสุนัข โดยไม่รู้ว่าในท่านี้จะทำให้เธอมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง แถมผู้หญิงที่เคยผ่านการคลอดลูกและมีการตัดฝีเย็บที่ปากช่องคลอ ดไว้ ซึ่งอาจจะเจ็บในเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในท่ามิชชันนารีที่อวัยวะข องเขาจะเสียดสีบริเวณฝีเย็บของเธอ พอจัดการกลับตัวเองเป็นท่านอนคว่ำคุกเข่าเท่านั้น มุมเสียดสีก็เปลี่ยนเป็นอีกมุมที่ไม่มีแผลฝีเย็บ ทำให้ไม่เจ็บแถมยังมีความสุขอีกด้วย 08 ท่วงท่าลีลารักแบบนี้คุณผู้หญิงจะต้องนอนคว่ำหน้าในท่ากึ่งคุกเ ข่าโดยให้หน้าอกแตะพื้น จะหนุนหมอนด้วยก็ย่อมจะได้ ยกสะโพกขึ้นสูงพอประมาณ ส่วนเขาคนนั้นก็คุกเข่าอยู่ด้านหลังแล้วใช้ของเขาผ่านเข้าไปสัม ผัสรักภายในส่วนสงวน ผ่านช่องทางที่เปิดให้มองเห็นกล่าวกันว่าในท่านี้ มือของเขาสามารถที่จะกระตุ้นทรวงอกของเธอไปด้วยในขณะที่กำลังปฏ ิบัติการอยู่ แถมยังสามารถที่จะใช้มือช่วยจับบริเวณขอบสะโพกของเธอผู้เป็นที่ รัก เพื่อให้จังหวะในการรุกรับของน้องชายและน้องสาวจนเข้าทำนองประเ ภทถึงพริกถึงขิงทีเดียวผลพลอยได้นั้นพบว่าในท่านี้หาก ได้ร่วมรักตรงเวลาไข่สุกพอดี โอกาสที่จะได้บุตรชายไว้สืบสกุลมีมากขึ้นทันตาเห็น แถมเป็นท่าที่ไม่เหนื่อยและไม่ต้องออกแรงมากนัก!! นอนตะแคง…ผ่อนแรงแห่งรัก ท่วงท่าของการร่วมรักที่ชายหนุ่มและหญิงสาวนอนตะแคงบรรเลงบทเพล งแห่งความพิศวาสนั้น จัดได้ว่า เป็นท่าร่วมรักที่ประหยัดพลังงานได้ค่อนข้างมาก จึงเหมาะสำหรับคนขี้เกียจและคนที่ไม่สามารถออกแรงได้มากมายเนื่ องจากสภาพร่างกายท่ามาตรฐานจึงมีสองท่าคือ นอนตะแคงหันหน้าเข้าหากัน และนอนตะแคงไปในทางเดียวกัน โดยผู้หญิงอยู่ด้านหน้าและผู้ชายอยู่ด้านหลังซึ่งเรียกว่า “ท่า Spoon And Fork” หรือท่าช้อนส้อมประกบกันนั่นเอง 09 ท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันนั้นบางคนก็เรียกว่า”ท่า Scissors” หรือท่ากรรไกร ท่านี้ทั้งสองจะ กอดกันแนบชิดโดยสอดช่วงขาแทรกอยู่ระหว่างกันเพื่อให้ช่องทางสวร รค์เปิดและน้องชายผ่านเข้าไปทักทายกับน้องสาวได้อย่างเต็มที่ 10 ส่วนท่าช้อนส้อมที่ผู้หญิงนอนตะแคงอยู่ด้านหน้า และผู้ชายนอนตะแคงหันหน้าไปทางเดียวกันอยู่ด้านหลังของเธอนั้น จะทำให้เขาสามารถสวมกอดเธอจากด้านหลังรวมทั้งสามารถที่จะใช้มือ ช่วยกระตุ้นทรวงอกของเธอได้เป็นอย่างดี เป็นท่าที่เหมาะสมที่สุดท่าหนึ่งที่จะร่วมรักกันในระหว่างการตั ้งครรภ์ เพราะจะไม่มีการกระทบกระเทือนมดลูกที่มีลูกน้อยอาศัยอยู่ เพราะอวัยวะของฝ่ายชายจะไม่สามารถสอดใส่เข้าไปสัมผัสรักได้ลึกเ กินไปจึงไม่เป็นอันตราย และลดโอกาสการแท้งบุตร รวมทั้งการคลอดก่อนกำหนดT- Square…กากบาทไม่ขยาดรัก11 ในท่าที่ผู้หญิงครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงพนักเตียงและชันขาขึ้นแยกห ัวเข่าออกจากกันนั้น ถ้าผู้ชายนอนตะแคงตัวเข้าหาในรูปตัว T แล้วอาวุธประจำกายของเขาย่อมจะสามารถผ่านเข้าไปสัมผัสรักภายในส ่วนสงวนของเธอที่ปากประตูสวรรค์เปิดรออยู่ได้อย่างไม่ลำบากยากเ ย็นนักเป็นท่าที่เหมาะในการร่วมรักระหว่างตั้งครรภ์อีก ท่วงท่าหนึ่ง!!แต่ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับสาวที่ไม่ ตั้งครรภ์……และหนุ่มๆ ที่ชอบแสวงหาท่วงท่าลีลารักใหม่ๆ จะได้ลิ้มลองความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วจะรู้ว่ามีอีกมากมายหลายท่าที่สามารถจะแลกสัมผัสรักซึ่งกัน และกันได้69…ซิกตี้ไนน์สไตล์เรา ใครไม่เคยลองจะไม่มีทางรู้เลยว่าการทำรักด้วยปากให้แก่กันไปพร้ อมๆ กันนั้นมันให้อรรถรสมากมายมหาศาลขนาดไหน การทำรักในรูปแบบนี้คิดค้นโดยชายฝรั่งเศสนักรักผู้มากด้วยประสบ การณ์ เป็นการใช้ปากทำรักให้กับส่วนนั้นของกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ฝ่ายหญิงอยู่ด้านบน ฝ่ายชายอยู่ด้านบน หรือนอนตะแคงทำรักโดยที่กลับศีรษะกลับเท้ากันไปคนละข้าง 12 แต่ที่ได้อรรถรสมากที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นท่าที่ผู้หญิงเป็นฝ่าย อยู่ด้านบน เพราะทั้งสองฝ่าย สามารถทำรักด้วยปากให้แก่กันอย่างสะดวกสบายที่สุด แถมยังเป็นวิธีการร่วมรักที่ได้อรรถรสและคลาสสิกมากเพราะตามองเ ห็นการตอบสนองเป็นอย่างดี หูได้ยินเสียงร้องด้วยความหฤหรรษ์ จมูกได้กลิ่นแห่งความรักที่ระเหยออกมาจากส่วนนั้นที่บางคนเรียก ว่ากลิ่นฟีโรโมนหรือกลิ่นเรียกรักนั่นเอง อย่าลืมสัมผัสรักด้วยจมูกด้วยลิ้นในส่วนนั้นก่อนจะปฏิบัติการด้ วย จะได้อรรถรสที่สะอาด หอม รวมๆ แล้วจึงเป็นสัมผัสรักที่จับต้องได้และเป็นสวรรค์บนแดนดินที่มีก ลิ่นหอมของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ทีเดียว โดยเฉพาะในวันที่มีการตกไข่ ผู้หญิงจะระเหยกลิ่นที่ทำให้ผู้ชายจำได้ไป…จนวันตาย และเขาจะหลงใหลได้ปลื้มคุณผู้หญิงตลอดไป Standing Tall…นอนชิดซ้าย13 จริงๆ นะใครไม่ลองเป็นไม่รู้ว่าการร่วมรักกันในท่ายืนนั้นมันสุดแสนจะ มหัศจรรย์พันลึกขนาดไหน ไม่ว่าจะหันหน้าเข้ากันหรือผู้ชายอยู่ด้านหลังผู้หญิง เคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าจะต้องยกขาข้างหนึ่งของผู้หญิงให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะไปพาดกับอะไร หรือฝ่ายชายจะเป็นคนยกให้ก็ย่อมได้ โดยการเปิดทางแบบนี้ประตูสวรรค์จะเปิดออกให้การร่วมรักเป็นไปได ้โดยสะดวก เพียงแต่ต้องเป็นคนมีสุขภาพดีและมีพละกำลังแข็งแรงมากหน่อยเท่า นั้น ประเภทผอมแห้งแรงน้อยอย่าเพิ่งลองเพราะอาจจะหกล้มได้ อย่าลืม…กระซิบรัก การร่วมรักไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าลีลารักแบบไหนจะไม่สุขสมสมบูรณ์แ บบได้เลย ถ้าไม่กระซิบรักแก่กันในระหว่างปฏิบัติการเพราะคำว่า “รัก” ไม่ใช่หรือเราจึง “ร่วมรัก” กัน…จริงไหม

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ
ติดต่อผมกดที่ รูปจดหมาย ด้านบนเลยจร้า (ต้อง Login ก่อนถึงจะเป็นเมนูนะ)