ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินคืออะไร วิธีใช้ ข้อห้ามใช้ อันตราย เป็นอย่างไร

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินคืออะไร วิธีใช้ ข้อห้ามใช้ อันตราย เป็นอย่างไร ถาม : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินคืออะไร ?ตอบ :

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นยาที่ใช้สำหรับป้องกันการตั้งครรภ์เฉพาะ ในกรณีที่ จำเป็นเท่านั้น ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้เฉพาะในกรณีดังนี้
 • ผู้ที่ถูกขมขื่นกระทำชำเรา
 • การใช้วิธีคุมกำเนิดปกติผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถุงยางอนามัยรั่วแตก การนับระยะปลอดภัยผิด ห่วงอนามัยหลุด ลืมฉีดยาคุมกำเนิดหรือลืมรับประทาน ยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน

ถาม : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมีวิธีการใช้ยาอย่างไร ?ตอบ :
ให้รับประทานยา 1 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่นานเกินกว่า 72 ชั่วโมง ภายหลังจากมี เพศสัมพันธ์และต้องรับประทานยาซ้ำอีก 1 เม็ด หลังรับประทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง (ประสิทธิผลของยาจะดีหากรับประทานยาหลังการร่วมเพศทันที)

ถาม : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผลมากน้อยเพียงใด ตอบ :
แม้จะใช้ยาอย่างถูกต้องตามวิธีใช้ยาที่ระบุไว้ ก็ยังอาจสามารถตั้งครรภ์ได้ ในกรณีใช้ยาเกิน 72 ชั่วโมง ภายหลังการร่วมเพศอาจไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้

ถาม : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ห้ามใช้ในกรณีใดบ้าง ตอบ :
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินห้ามใช้ในกรณีดังนี้
  • ห้ามใช้สำหรับการคุมกำเนิดแบบปกติหรือป้องกันการตั้งครรภ์เป็นป ระจำ
  • ห้ามใช้สำหรับสตรีที่มีอาการเลือดออกในช่องคลอด
  • ห้ามใช้สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์แล้ว

ถาม : การใช้
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะมีอันตรายหรืออาการอันไม่พึงประสงค์อะไรบ้ าง ?ตอบ :
การใช้ยาคุมฉุกเฉินอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เลือดออกผิดปกติ ขาดประจำเดือน ปวดศีรษะ ถ้าใช้ยาซ้ำหลายครั้งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

ถาม :ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ใช้ทำแท้งได้หรือไม่ ?ตอบ :
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้ทำแท้งไม่ได้ผล (ไม่ใช่ยาทำแท้ง)

ถาม :ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ ?ตอบ :
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ อาทิเช่น โรคเอดส์ กามโรค ซิฟิลิส หนองในได้

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ