การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาระดับโลก

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาระดับโลกองค์การ อนามัยโลกให้ข้อมูลว่า ในทุกปี ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์เป็นสาเหตุนำไปสู่การทำแท้ง ที่ไม่ปลอดภัยของผู้หญิงอย่างน้อยจำนวน 20 ล้านคน ซึ่งกว่า 100,000 คนต้องเสียชีวิตลงในที่สุดเพราะเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ยิ่งไป กว่านั้น ผู้หญิงอีกจำนวนนับล้านต้องประสบปัญหาเรื้อรังทางสุขภาพอัน เนื่องมาจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยด้วย เฉพาะในประเทศไทย ผลการสำรวจหลายครั้งระบุว่าในจำนวนผู้หญิง ที่สมรสแล้วและตั้งครรภ์ เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็น ตัวเลขที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาว่านี่เป็นการ สำรวจ เฉพาะผู้ที่สมรสแล้วเท่านั้น ยังไม่รวมผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ตั้ง ครรภ์โดยที่ไม่ได้สมรส ซึ่งมีผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก ที่ ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ของตนเอง การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินสามารถช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ซึ่งส่งผลให้การทำแท้งมีจำนวนลดลงด้วย และนั่นหมายถึง ชีวิตของผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลย ทีเดียวที่ไม่ต้องสูญเสียไปเพราะ การทำแท้ง ที่ไม่ถูกหลักการแพทย์ และชีวิตของเด็กจำนวนมาก ที่ไม่ต้องเกิดมาโดยที่ครอบครัวไม่พร้อม จะเลี้ยงดู การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินคืออะไร?การคุมกำเนิด แบบฉุกเฉินก็คือ วิธีการคุมกำเนิดที่ใช้ภาย หลังการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เฉพาะกร ณีฉุกเฉินจริงๆการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะใช้เพื่อแก้ปัญหา เฉพาะใน กรณีที่คุณ “พลาด” และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการ เท่านั้น มันไม่ใช่การคุมกำเนิดตามปกติ และไม่ใช่วิธีที่จะนำมาใช้ในการวางแผนครอบครัวด้วยเรามักเรียกยา เม็ดที่ใช้เพื่อการคุมกำเนิด ฉุกเฉินนี้ว่า “ยา คุมหลังร่วมเพศ” หรือ “ยาคุมชั่วคราว” หรือ “morning after” ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่สร้างความเข้าใจผิดและนำไปสู่การใช้ยาคุม ฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกายของผู้หญิงใน ระยะยาว เพราะยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่การคุมกำเนิดแบบธรรมดา ที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่น ยาคุม 21 เม็ด หรือยาคุม 28 เม็ด แต่ยาคุมฉุกเฉินเป็นยาที่ผลิตขึ้นมาโดยมีสูตรเฉพาะ เพื่อให้ผู้หญิงใช้ในช่วงที่เกิดปัญหาและไม่ต้องการตั้งครรภ์เท ่านั้น หากเรานำยาคุมฉุกเฉินมาใช้แทนวิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดา มันจะกลายเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำไปในทันที นั่น หมายความว่า หากคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำและใช้ยาคุม ฉุกเฉินบ่อยๆ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ คุณจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มาก ขึ้นเมื่อเทียบกับถ้าคุณ ใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดาวิธีอื่นๆ การคุมกำเนิดฉุก เฉินมิได้มีเพียงการกินยาเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้โดยการ ใส่ “ห่วงอนามัย” หรือที่เรียกกันว่า IUD (ไอยูดี) ซึ่งวิธีนี้ต้องอา ศัยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ใส่ให้ เป็นวิธีที่ไม่สะดวกจึงไม่เป็นที่นิยมใช้ ยาคุมฉุกเฉินคืออะไร?เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ที่ผู้หญิงทั่วโลกใช้ยาคุมฉุกเฉินในการ ป้องกันการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน (unprotected sex) องค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่าการ กินยาคุมฉุกเฉิน เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้ง ครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับ หนึ่ง ยาคุมฉุกเฉินมีส่วนผสมเช่นเดียวกับยาคุมธรรมดา แต่มีปริมาณ ฮอร์โมนต่อเม็ดสูงกว่า และต้องกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ภายใน เวลาที่กำหนดเท่านั้นจึงจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้ง ครรภ์ ในขณะที่ยาคุมธรรมดาต้องกินวันละ 1 เม็ดทุกๆวัน (กรณีแผง ละ 28 เม็ด) และมีปริมาณฮอร์โมนต่อเม็ดน้อยกว่าการกินยาคุมฉุกเฉินล่วงหน้า ก่อนมีเพศสัมพันธ์จะ ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เลย ยาคุมฉุกเฉินมี 2 แบบ? ยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนผสม ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสตินผสมกัน (Combined Pill Regimens: Yuzpe Method) ปริมาณยาที่กินแต่ละครั้งต้องมีฮอร์โมนเอธิลเอสตราดิออล (ethinyl estradiol) อย่างน้อย 0.1 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนเลวอนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) อย่างน้อย 0.5 มิลลิกรัม ? ยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว (Progestin-Only Pill Regimens) ปริมาณยาที่กินแต่ละครั้งต้องมีฮอร์โมนเลวอนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) อย่างน้อย 0.75 มิลลิกรัม ยาคุมฉุกเฉินที่ขายในบ้านเราขณะนี้มีอยู่ 2 ยี่ห้อคือ โพสตินอร์ (Postinor) และ มาดอนนา (Madonna) ซึ่งทั้งสองยี่ห้อต่างก็เป็นยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนเดี่ยว ใครควรกินยาคุมฉุกเฉิน?ยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่ยา คุมธรรมดาซึ่งที่ต้องกินเป็นประจำทุกวัน หากแต่ยาคุมฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนสูงกว่า เพราะผลิตขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหา ให้แก่ผู้หญิงที่ไม่ต้องการตั้งครรภ์ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น 😕 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ? ใช้ถุงยางแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ารั่ว/แตก/หลุดหรือไม่ กินยาคุมชนิดธรรมดาอยู่ แต่ลืมกินไปวันสองวัน หรือนานกว่านั้น ? ใส่ห่วงคุมกำเนิดแล้ว แต่มันหลุด ? นับระยะปลอดภัย (หน้าเจ็ดหลังเจ็ด) ผิดพลาด ? ถูกข่มขืน ? มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ ไม่เต็มใจ ในภาวะฉุกเฉินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกวิธีหลังจากมีเพศสัมพันธ์จะช่วยลดโอ กาส เสี่ยงของการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% แต่ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็น ประจำ หรือมีเป็นระยะๆ คุณควรจะใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดาซึ่งจะ ป้องกันการตั้ง ครรภ์ได้ดีกว่าการกิน ยาคุมฉุกเฉิน วิธีการกินยา?ตามข้อมูลทางวิชาการ การกินยาคุมฉุกเฉินทั้งแบบที่มีฮอร์โมนผสม และแบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยวมีวิธีการกินเหมือนกันคือ ต้องกิน 2 ครั้ง ยาคุมธรรมดาก็สามารถใช้เป็น ยาคุมฉุกเฉินได้ ยาคุมแบบธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นแบบแผง 21 เม็ดหรือ 28 เม็ด ที่มีชนิดและปริมาณของฮอร์โมนตรงตามสูตรของยาคุมฉุกเฉิน สามารถนำมาใช้กินเป็นยาคุมในเวลาฉุกเฉินได้ ตารางที่แสดงในหน้าต่อไปจะบอกให้รู้ว่ามียาคุมที่ขายในประเทศ ไทยยี่ห้อใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ในกรณี ฉุกเฉินได้ ข้อควรระวัง ในการกินยาแต่ละยี่ห้อ ก็คือการกินแต่ละครั้งจะมีจำนวนเม็ดยา ที่ต้องกินมากน้อยต่างกัน ไปตามปริมาณของฮอร์โมนที่มีอยู่ในตัวยาแต่ละยี่ห้อ และในการ กินแต่ละครั้งจะต้องกินยี่ห้อเดียวกันเท่านั้น อาการข้างเคียงจากการศึกษาวิจัยพบว่าหลังจาก กินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปแล้ว ผู้หญิง 1 ใน 2 คนจะมีอาการคลื่นไส้ และผู้หญิง 1 ใน 5 คนจะอาเจียน หากกินยาพร้อมกับกินอาหารตามเข้าไปด้วยก็จะช่วยลดอาการคลื่นไส้ ลงได้บ้าง แต่ถ้าอาเจียนในช่วง 2 ชั่วโมงแรกหลังจากการกินยาเม็ดแรกก็อาจจะต้องกินเม็ดแรกซ้ำอีกค รั้งหลังการกินยานี้แล้ว ประจำเดือนควรจะมาภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้าประจำเดือนไม่มาภายในเวลาดังกล่าวและมีอาการต่อไปนี้คือ? ปวดท้อง ? เจ็บหน้าอก ไอ หรือหายใจขัด ? ปวดหัวมาก วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย มึนงง ? มองเห็นไม่ชัดเจน ? ปวดน่องหรือโคนขาอย่างหนัก ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นอาการบ่งชี้ถึงการ ตั้งครรภ์ หรืออาการแทรกซ้อนที่จำเป็นต้องให้แพทย์วินิจฉัยยาคุม ฉุกเฉินป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?การออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุม กำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นมีลักษณะเดียวกัน กับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดา จากการศึกษาเชิงสถิติพบว่ายาคุมฉุก เฉินมีการทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน อาทิเช่น ขัดขวางการตกไข่ , ทำ ให้การตกไข่ช้าลงกว่าเดิม , ขัดขวางการปฏิสนธิโดยสร้างเมือกขึ้นในท่อ นำไข่ ทำให้อสุจิและไข่เคลื่อนที่เข้าหากันลำบากขึ้น , ขัดขวางการฝังตัว ของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว เป็นต้น กลไกการทำงานหลายทางนี้ทำให้ยา คุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพในการ ป้องกันการตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงถ้าใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินจริงๆเท่ านั้นประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ การกินยาคุมฉุกเฉินจะต้องกินหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ม ีป้องกันการตั้งครรภ์ นั่นคือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆเลย หรือใช้แล้วแต่ไม่ได้ผล หรือไม่แน่ใจ รวมทั้งในกรณีที่ถูกบังคับหรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ หรือกรณีที่ถูกข่มขืนหากกินยาอย่างถูกต้อง คือกินยาครั้งแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน และอีก 12 ชั่วโมงถัดมาก็กินครั้งที่สอง ยานี้จะมีประสิทธิภาพในการลดโอกาสตั้งครรภ์ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ องค์การอนามัยโลกได้ทำการศึกษาและพบว่า ยาคุมฉุกเฉินแบบที่มีฮอร์โมนโปรเจสตินชนิดเดียว หรือที่เรียกว่ายาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนเดี่ยวนั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่ายาคุมฉุกเฉินฮอร์ โมนผสม โดยสามารถลดโอกาสตั้งครรภ์ลงได้ 85 % และยังก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนน้อยกว่าด้วย แต่ถ้ามีการใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ ประสิทธิภาพของยาจะลดต่ำกว่าการกินยาคุมแบบธรรมดาทันที ยาคุมฉุกเฉิน : ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย?สถาบันสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetrics and Gynecology-ACOG) ได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระ ทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา คุม ฉุกเฉิน พบว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกวิธีและใช้เฉพาะใน กรณีฉุกเฉิน จริงๆนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ยังได้บรร จุยาคุมฉุกเฉินไว้ในบัญชียาในปี พ.ศ. 2539 ด้วย สำหรับผู้ที่มีประ วัติเป็นโรคลมชัก , โรคหัวใจ , โลหิตแข็งตัว หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ เส้นเลือดหัวใจ อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เสียก่อน หรืออาจจะใช้ยาคุม ฉุกเฉินชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งจะปลอดภัยกว่าชนิดฮอร์โมนผสม อย่าง ไรก็ตาม ประมาณ 20 ปีที่มีการผลิตยานี้ขึ้นมาใช้ ยังไม่พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตหรืออาการแทรกซ้อนร้ายแรงที่เก ิด ขึ้นจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน การกินยาคุมฉุกเฉินสามารถทำให้เกิด การแท้งได้หรือไม่? ในทางการแพทย์ถือว่าการตั้งครรภ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อไข่ที่ได้รับ การผสมมีการฝังตัวที่มดลูกอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งกระบวนการฝังตัวนี้จะเริ่มต้นหลังจากเกิดการผสมระหว่างไข่ก ับ อสุจิแล้วประมาณ 5 วัน และจะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์จึงจะฝังตัว เสร็จสมบูรณ์ ตัวยาในยาคุม ฉุกเฉินจะไร้ประสิทธิภาพไปในทัน ทีที่กระบวนการฝังตัวเกิดขึ้น จึงไม่สามารถทำให้เกิดการแท้งได้อย่าง เด็ดขาด ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินแล้วแต่ยัง ตั้งครรภ์ เด็กในครรภ์จะพิการ หรือไม่? การกินยาคุมฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินจริงๆ (ซึ่งไม่น่าจะเป็นกรณีที่เกิด ขึ้นบ่อยๆในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งๆ) ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ทารกมีความ พิการแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ผู้หญิงกินยาโดยไม่รู้ตัวว่ากำลัง ตั้งครรภ์อยู่ หรือกินยานี้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แต่ไม่ได้ผลก็ตาม เพราะมีการศึกษาพบว่าการกินยาคุมในขณะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้ นไม่ได้เพิ่ม ความเสี่ยงต่อความพิการของทารกที่จะคลอดออกมา ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำการกินยาคุมแบบธรรมดา จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่ายาคุมฉุกเฉิน ถุงยางอนามัยกับยาคุมฉุกเฉิน: อย่างไหนดีกว่ากัน? ถุงยางเป็นทางเลือกที่ช่วยป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และการติดโรค ติด ต่อทางเพศสัมพันธ์ไปพร้อมๆกัน ในขณะที่ยาคุมฉุกเฉินเพียงแค่ช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์เฉพาะ กรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้ ถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยย่อมเป็นทางเลือก ที่ดีกว่าแน่นอน ยาคุมฉุกเฉินเป็นเพียง ทางออกสำรอง เป็นเพียง ทางเลือกสุดท้าย ของการป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น ยิ่งคุณมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ การใช้ถุงยางจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่าการกินยาคุมฉุกเฉิน แถมยังช่วยป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้อ ีกด้วยวิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน สามารถลดจำนวนการทำแท้งได้ จริงหรือ? วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะลดจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลง นั่นคือช่วยลดความจำเป็นของการทำแท้งลงด้วยเช่นกัน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการทำแท้งต่ำที่ สุด ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรม พบว่าประชาชนวัยหนุ่มสาวมีอัตรา การคุมกำเนิดสูงมาก อีกทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดแบบ ฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นทาง ออกสำรองอยู่อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ส่วนที่ประเทศฟินแลนด์ มีหลักฐานชี้ชัดว่าอัตราการทำแท้งในกลุ่ม วัยรุ่นได้ลดลงหลังจาก ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดฉุกเฉินออกไปในวงกว้าง ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศที่การทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พบว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มีสาเหตุใหญ่มาจาก การ ทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาเกี่ยวกับการทำแท้งถือเป็นความล้มเหลวที่สำคัญอันเกิดจาก ความขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ ในท่ามกลางเงื่อนไขเช่นนี้ ถือได้ว่าวิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะช่วยลดการตายและการสูญเสีย ลงได้ อาจช่วยลดความต้องการบริการทางการแพทย์ที่นับวันจะเพิ่ม มากขึ้น ทั้งเตียงคนไข้ที่ไม่เพียงพอ จำนวนหมอและพยาบาล ปริมาณ โลหิตสำรองที่มีผู้บริจาคเอาไว้ รวมตลอดจนถึงความจำเป็นที่ต้องให้การ รักษาผู้หญิงที่บอบช้ำจากการทำแท้งด้วยมีผู้หญิงจำนวน มากเท่าไรที่ใช้ยาคุมฉุกเฉิน? พบว่าอัตราการใช้ยาคุมฉุกเฉินมีสูงมากในประเทศที่มีการจำหน่าย ยาในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้ มีปริมาณฮอร์โมนต่อเม็ดที่สะดวกต่อการกิน และมีใบกำกับยาที่ถูกต้องชัดเจนสำหรับทั้งหมอและผู้ที่ต้องการใ ช้ ซึ่ง มักเป็นประเทศในแถบยุโรปในขณะที่ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศพัฒนา แล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา มัก จะเคยได้ยินข้อมูลเรื่อง “ยาคุมหลังร่วมเพศ” มาบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินคืออะไร และมีวิธีการ ใช้ที่ถูกต้องอย่างไร ในปี พ.ศ. 2537 มีการสำรวจในสหรัฐอเมริกา โดยมูลนิธิตระกูลเฮนรี่ เจ ไคเซอร์ (Henry J. Kaiser Family Foundation) พบว่ามีผู้หญิงอเมริกัน เพียง 1 % โดยประมาณเท่านั้นที่เคยใช้ยาคุมฉุกเฉิน และมีสูติแพทย์เพียง 1 ใน 4 ที่สั่งยานี้ให้คนไข้ ขณะนี้หลายหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้เรื่องยาคุมฉุกเฉิน รวมทั้งรณรงค์ให้ร้าน ขายยาสามารถจำหน่ายยาคุมฉุกเฉินได้โดยไม่ต้อง มีใบสั่งยาจากแพทย์ด้วย สำหรับประเทศกำลังพัฒนานั้น ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสันนิษฐานว่าระดับความ รู้และอัตราการใช้ยาคุมฉุกเฉินน่าจะอยู่ในระดับต่ำมาก อย่าลืมว่า ยาคุมฉุกเฉินช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่ได้ช่วย ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใดๆเลย สิ่งที่จะช่วยป้องกันการติดโรค จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือ ถุงยางอนามัย ซึ่งการใช้ถุงยางเปรียบ เสมือนใช้กระสุนนัดเดียวยิงนกได้สองตัวเพราะ สามารถป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันการติดโรคได้ในขณะเดียวกัน

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ