เทคนิคการเล้าโลมสู่จุดสุดยอด

อ่านแล้วโหวตด้วย ชอบไหม?

เทคนิคการเล้าโลมสู่จุดสุดยอดปฏิบัติการนี้มิได้หมายถึงการสัมผัสทางร่างกายเพียงอย่าง เดียว แต่ได้เน้นถึงการได้เห็น การได้กลิ่น และการได้ยินด้วย บรรยากาศที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้มนุษย์เกิดอารมณ์ปรารถนาที่จะร่วมเพศไ ด้ ทั้งทำให้จิตใจเคลิบเคลิ้มในขณะที่ร่างกายเตรียมพร้อม เสียงดนตรีอ่อนหวานแผ่วเบา สีสันอันตระการตา ศิลปะภาพถ่ายเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วับ ๆ แวม ๆ และกลิ่นหอมที่ขจรกระจาย ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดอารมณ์ปรารถนาทางเพศได้ทั้งสิ ้น แต่ยังมีสิ่งเร้าอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชายหญิงก่อนการ ร่วมเพศ นั่นก็คือการเจรจาพาทีกันด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานซาบซึ้งเครื่องม ือที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติการทางเพศก็คือ การสนทนากันด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานประทับใจเกี่ยวกับความรัก ซึ่งจะได้ผลมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการที่ทั้งสองฝ่ายต่า งถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นความสำคัญและคุณค่าของตนเอง คู่สมรสส่วนมากดูเหมือนว่าจะละเลยไม่เห็นความสำคัญของการสนทนาก ันด้วยภาษารักหลังจากที่ได้อยู่ร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สามีอาจจะถอนใจแล้วกล่าวว่า “ผมได้บอกเธอจนหมดเปลือกแล้วว่าผมรักเธอ” ส่วนภรรยาอาจจะทำท่าฉงนแล้วแย้งว่า “มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายต่างหากที่จะพูดคำว่ารักกับผู้หญิง” ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ต่างเข้าใจผิดด้วยกันทั้งคู่ เพราะว่าในขณะที่เคลิบเคลิ้มกับการโลมเล้าของสามีอยู่นั้น ฝ่ายหญิงอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการกระซิบคำว่า “รัก” แผ่ว ๆ ตรงข้างหูเขา และทำนองเดียวกัน เธอก็ต้องการที่จะได้ยินคำหวานเกี่ยวกับความรักจากเขาบ้างเป็นค รั้งคราว มันไม่ได้หมายความว่าเธอต้องการให้เขาย้ำพร่ำเพ้อถึงคำว่า “รัก” แต่เธอพอใจที่จะได้ฟังคำพูดที่เป็นความจริงใจของเขา เช่น “ผมรักคุณ” บ้างเป็นบางหนบางที ถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะเป็นเพศที่มิรู้จะกระตือรือร้นนักในการพูดถึ งคำว่า “รัก” บ่อย ๆ และซ้ำซาก แต่เมื่อเธอเอ่ยคำนี้กับเขาออกมา เขาก็ไม่ควรจะรู้สึกอึดอัดใจแต่ประการใด ตรงกันข้ามมันอาจช่วยเร่งเร้าอารมณ์ปรารถนาของเขาให้เร่าร้อนเพ ิ่มขึ้นด้วยซ้ำไป ตลอดระยะเวลาที่ครอบคู่กัน ทั้งสามีภรรยาควรจะตระหนักอยู่เสมอว่าไม่ควรเบื่อหน่ายต่อคำพร่ ำพรอดคำรัก และต้องไม่ละลืมว่าการได้สนทนากันเกี่ยวกับความรักที่มีต่อกันแ ละกัน นอกจากจะช่วยให้ความรักและความผูกพันทางด้านจิตใจแน่นแฟ้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมออีกด้วย ในบรรยากาศที่จะช่วยกระตุ้นและเร่งเร้าเช่นนี้ทั้งชายและหญิงจะ รู้สึกว่ามีน้ำเมือกไหลออกมาหล่อลื่นบริเวณอวัยวะเพศของตนโดยไม ่รู้สึกตัวก่อนที่จะมีการโลมเร้าด้วยการสัมผัสทางผิวกายด้วยซ้ำ ไป ดังนั้นจึงไม่ควรรีคอที่จะดำเนินการขั้นต่อไป คือ การโลมเร้า “การโลมเร้าทางร่างกายเพื่อกระตุ้นความกำหนัด” การโลมเร้าทางร่างกายก่อนการร่วมเพศเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงเท่านั้น แม้แต่ผู้ชายก็ต้องการโลมเร้าเช่นนี้เหมือนกัน ในการกระตุ้นโลมเร้านี้จะเริ่มด้วยการจูบก่อนแล้วจึงกอดให้ร่าง กายส่วนต่าง ๆ แนบชิดกันโดยเฉพาะตรงบริเวณอวัยวะเพศ ส่วนมากผู้ชายมักเป็นฝ่ายเริ่มต้องการโลมเร้าก่อนในตอนระยะแรก ๆ ของการแต่งงาน แต่ฝ่ายหญิงที่เคอะเขินหรือกระดากก่อนในการจะเป็นฝ่ายโลมเร้าสา มี ในไม่ช้าจะทำให้เขาคลายรักในตัวเธอได้ การโลมเร้าทางร่างกายจะทำให้มีน้ำเมือกที่หล่อลื่นบริเวณอวัยวะ เพศหญิงมากขึ้น และขณะเดียวกันก็จะทำให้เลือดที่มาคั่งบริเวณอวัยวะเพศชายมีมาก ขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของธรรมชาติร่างกายเพื่อให้การสอดใส่อวั ยวะเพศของทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น น้ำเมือกที่ถูกขับออกมาบริเวณอวัยวะเพศชายจะมีปริมาณน้อยกว่าใน เพศหญิงมา แต่นั่นไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ ตรงข้ามถ้าน้ำเมือกตรงบริเวณอวัยวะเพศหญิงมีน้อย จะก่อให้เกิดปัญหาในการสอดใส่อวัยวะเพศชาย เพราะอาจจะผิดและเข้าลำบาก อันจะเป็นเหตุให้เกิดคามเจ็บปวดและหมดอารมณ์ได้ในทันที การเจรจาพาทีกันด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานเกี่ยวกับความรักอาจกระทำ ไปพร้อมกันกับการโลมเร้าทางกาย ในระหว่างนั้นทั้งชายและหญิงจะตกอยู่ในโลกที่เงียบสงัดและมืดสน ิท มีเพียงเปลวอารมณ์แห่งความพิศวาสปรารถนาเท่านั้นที่ลุกโพลงอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าห้องนั้นจะต้องมืดสนิท คำรักที่กระซิบกระซาบซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเปล่งเสียงแสดงความสุขความกระสันต์ก็จะช่วยให้ทั้งคู ่เกิดอารมณ์ดื่มด่ำมากยิ่งขึ้นและจะดน้มนำให้ตกอยู่ในห้วงแห่งค วามหฤหรรษ์ “ลืมสรรพสิ่งรอบตัวเสียโดยสิ้นเชิง” ต่อไปนี้เป็นข้อควรระมัดระวังสำหรับคู่สมรส การกระตุ้นสัมผัสที่อวัยวะเพศนั้นควรเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแช่ม ช้าในตอนต้น ๆ แล้วค่อยเร่งและแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มน้ำเมือกให้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน การกระตุ้นที่รวดเร็วและรุนแรงเกินไปในระยะเริ่มต้นอาจจะทำให้เ กิดความเจ็บปวดและการชอกช้ำอักเสพได้ ควรหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่รีบร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณส่วนหัวขององคชาติและเม็ดละมุด ในกรณีที่น้ำเมือกของฝ่ายหญิงถูกขับหลังออกมาน้อยเกิน ไป บางคนแก้ด้วยการใช้น้ำลายที่บริเวณนั้น แต่ก็ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อหรือมากเกินไป ที่ถูกแล้วควรพยายามกระตุ้นให้น้ำเมือกกระสันต์ของฝ่ายหญิงขับห ลั่งออกมาเองตามธรรมชาติจะดีกว่า เพราะในระหว่างการกระตุ้นปลุกเร้านั้นอารมณ์เพศของฝ่ายหญิงจะได ้สุกงอมตามไปด้วย การสัมผัสที่รุนแรงกระแทกกระทั้นไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีเสมอ ไป โปรดจำไว้ว่าในการสัมผัสโลมเร้านั้นควรมีทั้งจังหวะที่เร่งเร้า นุ่มนวลและอ่อนโยน เพราะจะทำให้การกระตุ้นได้ผลดี และทำให้คู่สมรสเกิดความรู้สึกกระสันต์สวาทมากขึ้น ในการโลมเร้าระหว่างสามีภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมา นานแล้ว แตกต่างกันเล็กน้อยกัคู่หนุ่มสาวที่เพิ่งรักกันสำหรับสามีภรรยา ทั้งคู่อาจปรนนิบัติต่อกันได้ทุกวิถีทางในเรื่องกามารมณ์โดยไม่ ควรมีอะไรอับอายต่อกัน แม้แต่การใช้ปากและลิ้นดูดเลียอวัยวะเพศของกันและกันก็เป็นเรื่ องที่ถือว่าปกติธรรมดาและธรรมชาติ ดังนั้น คู่สมรสจึงควรทำความสะอาดชะล้างร่างกายของตนเองให้เอี่ยมอ่องอย ู่เสมอ โดยเฉพาะต้องทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกคืนก่อนนอนจนกลายเป็นนิสัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีกลิ่นอันน่ารังเกียจขัดขวางความรู้ส ึกในขระโลมเร้ากันหรือในระหว่างร่วมเพศ อวัยวะเพศนอกจากใช้สำหรับการสืบพันธุ์และร่วมกันแล้ว ยังสร้างมาให้เป็นช่องทางสำหรับการขับถ่ายของเสียอีกด้วย แต่คู่สมรสต้องไม่คิดถึงสิ่งนี้โดยเด็ดขาดในขณะโลมเร้ากันทั้งน ี้เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคกั้นความสุขทางการมรมณ์ “รู้สึกรู้รอบถึงจุดกระสัน” บริเวณกระสันต์หรือจุดที่ไวต่อการะตุ้นเร้าทางเพศในร่างกายมนุษ ย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แค่ตรงอวัยวะเพศเท่านั้น ผิวหนังทุกส่วนของร่างกายอาจมีความรู้สึกไวต่อการกะตุ้นได้มากน ้อยแตกต่างกันไป แน่ล่ะ ผิวหนังบางส่วนอาจจะไวต่อการสัมผัสแต่ไม่ได้หมายความว่าผิวหนัง ส่วนนั้น ๆ จะไวต่อการกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศเสมอไป จุดกระสันต์หรือส่วนของร่างกายที่ไวต่อการกระตุ้นเร้าทางเพศอาจ จะนำมาอธิบายได้สั้นๆ ดังต่อไปนี้ “องคชาติ” ส่วนที่ไวต่อความรู้สึกที่สุดขององคชาติคือส่วนหัวโดยเฉพาะอย่า งยิ่งบริเวณรอยแยกตั้งแต่ใต้รูเปิดลงมาจนถึงคอคอด ส่วนที่ไวต่อความรู้สึกน้อยที่สุดต่อการสัมผัสด้วยนิ้วมือคือบร ิเวณลำท่านขององคชาติ แต่ก็เป็นส่วนที่มีความรู้สึกตอบสนองการกระตุ้นเร้าที่เป็นจังห วะสม่ำเสมอได้มากกว่าในส่นอื่น ๆ “เม็ดละมุด” ส่วนนี้ของผู้หญิงมีความรู้สึกไวต่อการสัมผัสพอ ๆ กับส่วนหัวขององคชาติผู้ชาย และมีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย แต่เนื่องจากถูกปิดหุ้มด้วยผิวหนังจึงทำให้เห็นได้ยากและลำบากต ่อการกระตุ้นเร้าที่หัวของมันโดยตรง การสัมผัสที่บริเวณนี้อย่างนิ่มนวลและเป็นจังหวะ ๆ โดยไม่เขี่ยโดยตรงที่ส่วนหัวอันละเอียดอ่อนอย่างรุนแรงจะทำให้เ กิดความตื่นเต้นและอารมณ์กำหนดขึ้นมาโดยง่ายในตัวหญิงนั้น และเธอจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในทางเสียวกระสันต์เป็นอันขาด “แคมเล็ก” ผนังด้านในของแคมเล็กเป็นส่วนที่ไวต่อการสัมผัสมากที่สุดรองลงม าจากเม็ดละมุด โดยทั่ว ๆ ไปคามรู้สึกกระสันของหญิงจะถูกกระตุ้นให้มากขึ้นถ้าเธอถูกสัมผั สจากผนังด้านในของแคมหนึ่งผ่านปลายเม็ดละมุดไปยังผนังด้านในของ อีกแคมหนึ่ง “เนื้อตรงกลางโยนี” ส่วนที่มีความรู้สึกไวต่อการสัมผัสอีกแห่งหนึ่ง คือ บริเวณโยนีตรงกลาง ตั้งแต่ใต้เม็ดละมุดลงมาจนผ่านช่องเปิดของท่อปัสสาวะ จนถึงช่องคลอดจะรู้สึกไวมากกว่าส่วนอื่น “ช่องคลอดหรือช่องสังวาส” ตรงปากทางเข้าสู่ช่องคลอดจะมีกล้าเนื้อลักษณะวงแหวนอยู่โดยรอบ กล้ามเนื้อจะหดตัวเมื่อถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระตุ้น การใช้ปลายนิ้วสอดลงเบา ๆ เป็นระยะ ๆ จะเร้าอารมณ์เพศของหญิงได้มากทีเดียว เนื่องจากผนังในส่วนลึกตลอดช่องคลอดนั้นเป็นส่วนที่ไม่ไวต่อควา มรู้สึกกระตุ้นเร้าทางเพศเท่าไรนัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวดันเข้าชัดออกของอวัยวะเพศชายในขณะร่วมเพศ กับหญิงนั้นความรู้สึกเป็นสุขและพึงพอใจของหญิงจะเกิดจากจิตใจข องหญิงนั้นเองเป็นสำคัญ นอกจากนั้นการกดกระตุ้นเบา ๆ ที่บริเวณกล้ามเนื้อตรง ปากช่องโยนี แคมเล็ก และเม็ดละมุด ก็จะมีผลช่วยให้หญิงเกิดความรู้สึกเป็นสุขได้เช่นกัน ฉะนั้น อยากจะเป็น “นักรัก” ที่มีระดับล่ะก็อย่ามองข้ามลีลาโลมสวาทเป็นอันขาดนะคุณ!

ถ้าชอบ ช่วยกดแชร์หน่อยจร้า
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in บทความเพศศึกษา.

Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

View posts by Admin @ Dcondom ไงจะใครล่ะ

ผมเป็นแอดมินเว็บครับ